Αγγλικά – Προχωρημένοι

April 3, 2012 σε Α' Γυμνασίου, Γυμνάσιο, Τάξεις από kelly

The Think TE­EN series is addressed to learners of the English Language in the first ­grade of junior high school. Think TEEN consists of the student’s book, the workbook, the teacher’s book and the Audio CD. The student’s book comprises nine units. Units 1-8 include three lessons each. Lesson 3 of Unit 5 is a review lesson and Unit 9 is a review unit.