Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης (Β Γενικού Λυκείου – Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

May 3, 2012 σε Β' Λυκείου, Λύκειο, Τάξεις από kelly

Στο διδακτικό εγχειρίδιο Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης ανθολογούνται και παρουσιάζονται, στο πρωτότυπο και σε μεταφράσεις, αντιπροσωπευτικά δείγματα της ιωνικής ελεγείας και της ιαμβογραφίας, της αιολικής μονωδίας και του δωρίζοντος χορικού άσματος: η ποίηση του Αρχίλοχου και του Mίμνερμου· της Σαπφώς και του Σόλωνα· του Aλκαίου και του Aλκμάνα· του Θέογνη και του Στησίχορου· του Σιμωνίδη του Kείου και του Πίνδαρου του Θηβαίου. Για καθέναν από τους δέκα αυτούς λυρικούς ποιητές παρέχονται τα απαραίτητα ποιητικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα, και τα αποσπάσματά τους, οσοδήποτε βραχέα, εντάσσονται σε ένα συνολικό ερμηνευτικό σχήμα, που αναδεικνύει το περιεχόμενο και το νόημά τους.

Ειδικότερα, το βιβλίο περιλαμβάνει:

(α) εισαγωγή, που αναφέρεται στις βασικές έννοιες, τα είδη και την εξέλιξη του αρχαϊκού λυρισμού,

(β) αποσπάσματα από το έργο των κυριότερων αρχαίων λυρικών ποιητών, συνοδευόμενα από βιογραφικά στοιχεία, λεξιλογικά σχόλια και μεταφραστικές αποδόσεις των κειμένων, και

(γ) στοιχεία αρχαιοελληνικών διαλέκτων και συσχετικοί χρονολογικοί πίνακες, που είναι διδακτικά πολύ χρήσιμοι για την ιστορική, τη γεωγραφική και την πολιτιστική οριοθέτηση του αρχαϊκού λυρισμού.