Αρριανού “Αλεξάνδρου Ανάβαση”

April 4, 2012 σε Γ' Γυμνασίου, Γυμνάσιο, Τάξεις από kelly

Στο διδακτικό εγχειρίδιο Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβαση ανθολογούνται αποσπάσματα από το έργο του Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβασις, στο οποίο ο ιστορικός αφηγείται την εκστρατεία του Αλεξάνδρου φτάνοντας μέχρι τον θάνατό του. Συγκεκριμένα ανθολογούνται αποσπάσματα από τα εξής βιβλία:

  • Βιβλίο Α’: Η μάχη στον Γρανικό ποταμό.
  • Βιβλίο Β’: Η σχέση του Αλέξανδρου με τον γιατρό του και η συμπεριφορά του απέναντι στην οικογένεια του Δαρείου.
  • Βιβλίο Ε’: Η σύγκρουση του Αλέξανδρου με τον Πώρο.
  • Βιβλίο Ζ’: Θάνατος του Αλεξάνδρου και γενικός χαρακτηρισμός του από τον Αρριανό.

Στην αρχή του εγχειριδίου υπάρχει εισαγωγικό σημείωμα με στοιχεία για τον βίο, το έργο και τις πηγές του Αρριανού, καθώς και για τον βίο και την εκστρατεία του Αλεξάνδρου.