Βιολογία (Β Γενικού Λυκείου – Γενικής Παιδείας )

April 6, 2012 σε Β' Λυκείου, Λύκειο, Τάξεις από kelly

H διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας Γενικής Παιδείας Β’ Τάξης Λυκείου αποβλέπει αφενός στον εφοδιασμό του μαθητή με το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο προκειμένου να μπορεί να κατανοεί τους μηχανισμούς λειτουργίας του κυττάρου και να ερμηνεύει φαινόμενα ή καταστάσεις της καθημερινής ζωής, και αφ’ ετέρου στην εξοικίωση το μαθητή στη μέθοδο προσέγγισης της γνώσης. Εξειδικεύοντας τα παραπάνω το μάθημα συμβάλει:

  • Στην απόκτηση γνώσεων και στην ανάπτυξη προβληματισμών που αφορούν θεωρίες, νόμους και αρχές σχετικές με τη λειτουργία των οργανισμών, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις από την εφαρμογή τους, ώστε ο μαθητής να αποκτήσει την ικανότητα να «ερμηνεύει» διαδικασίες ή καταστάσεις που αφορούν τη ζωή στον πλανήτη μας.
  • Στην καλλιέργεια της ικανότητας να αναγνωρίζει την ενότητα και τη συνέχεια της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που αφορούν τους οργανισμούς, καθώς και τη σχέση της Βιολογίας με τις άλλες επιστήμες.
  • Στην εξοικείωσή του με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και στην πρόκληση του ενδιαφέροντος του για αναζήτηση της γνώσης σε θέματα που αφορούν τη Βιολογία.
  • Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, με την καλλιέργεια ανεξάρτητης σκέψης, αγάπης για εργασία, ικανότητας για λογική αντιμετώπιση καταστάσεων και δυνατότητας για επικοινωνία και συνεργασία με άλλα άτομα.
  • Στην απόκτηση σεβασμού για την ανθρώπινη ζωή και για όλους τους οργανισμούς του πλανήτη.
  • Στη διαπίστωση από το μαθητή της συμβολής της Βιολογίας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.
  • Στην ανάπτυξη του προβληματισμού του για τις επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) των εφαρμογών της Βιολογίας.
  • Στη συνειδητοποίηση των κοινωνικών προβλημάτων και στην καλλιέργεια της ικανότητας του να συμμετέχει στις προσπάθειες για την επίλυσή τους.
  • Στην ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή να συλλέγει πληροφορίες από επιστημονικές πηγές ή πλήρεις μελέτες αξιοποιώντας και την τεχνολογία της Πληροφορικής, όπου αυτό είναι δυνατό, όχι μόνο για την αναζήτηση αλλά και τον έλεγχο πληροφοριών.
  • Στην καλλιέργεια της δυνατότητας του μαθητή να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, να συλλέγει και να ανταλλάσσει πληροφορίες, να παρουσιάζει τις σκέψεις ή τα συμπεράσματα από τις μελέτες του.