Ιστορία

April 3, 2012 σε Δημοτικό, ΣΤ' Δημοτικού, Τάξεις από kelly

Στην Ε’ τάξη διδαχθήκαμε την ελληνική ιστορία από τη ρωμαϊκή κατάκτηση
ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.
Παρακολουθήσαμε τη βαθμιαία εξέλιξη της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας σε Βυζαντινή με την επίδραση του ελληνικού πολιτισμού και του χριστιανισμού, καθώς και τις διαρκείς προσπάθειες των Βυζαντινών να αντιμετωπίσουν τους πολυάριθμους εχθρούς τους.
Η Κωνσταντινούπολη, ως πρωτεύουσα του Βυζαντινού κράτους, αναδείχτηκε το μεγαλύτερο οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό κέντρο του τότε γνωστού κόσμου.
Γνωρίσαμε τη ζωή των ανθρώπων στις πόλεις και στην ύπαιθρο και διαπιστώσαμε πόσα πολλά κοινά σημεία υπήρχαν με τη δική μας σημερινή ζωή. Μιλήσαμε για την εξέλιξη της οικονομίας, του εμπορίου, των γραμμάτων και των τεχνών. Είδαμε, τέλος, την παρακμή της αυτοκρατορίας και την υποταγή της στους Τούρκους το 1453.
Φέτος θα μελετήσουμε την Ιστορία της νεότερης Ελλάδας, που τη χωρίζουμε σε τρεις περιόδους: Τον ελληνισμό μετά την Άλωση (1453-1821), την Επανάσταση (1821-1830) και την ιστορία της Ελλάδας ως ανεξάρτητου κράτους (1830 και εξής).