Πληροφορική

April 4, 2012 σε Γ' Γυμνασίου, Γυμνάσιο, Τάξεις από kelly

Το βιβλίο Πληροφορικής της Γ Γυμνασίου περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:­

  • Γνωριμία με τον υπολογιστή­ ως ενιαίο σύστημα – Προγραμματισμός
  • Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δημιουργίας
  • Ο υπολογιστής στην κοινωνία και στον πολιτισμό

Πιο αναλυτικά, στη Γ Γυμνασίου, μέσα από το μάθημα της Πληροφορικής, οι μαθητές θα γνωρίσουν διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, τα βασικά στάδια επίλυσης προβλήματος με τη χρήση υπολογιστή, τη δημιουργία και εκτέλεση προγράμματος και θα ασχοληθούν με τη δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής. Επίσης, θα ασχοληθούν με την επίδραση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην επιστήμη, την τέχνη, τον πολιτισμό, τη γλώσσα, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής κτλ.