Πρώτη δημοτικού – Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων – (3) –

June 13, 2012 σε Α' Δημοτικού, Δημοτικό, Ζητάω, Τάξεις από Paris Polyzos

Με ενδιαφέρει σε “, Καλή” κατάσταση το βιβλίο “Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων” για την “Πρώτη δημοτικού”