Τεχνικό Σχέδιο (Β Γενικού Λυκείου – Επιλογής)

May 3, 2012 σε Β' Λυκείου, Λύκειο, Τάξεις από kelly

Το μάθημα του Τεχνικού Σχεδίου που επιλέξατε να παρακολουθήσετε, διδάσκεται στην Τεχνολογική Κατεύθυνση του Ενιαίου Λυκείου με επιδίωξη την ανάπτυξη της ικανότητας γραφικής επικοινωνίας και έκφρασής σας, κυρίως στο πεδίο των τεχνολογικών εφαρμογών. Η επιδίωξη αυτή αναλύεται στους εξής εκπαιδευτικούς σκοπούς:

 

Να γνωρίσετε τα μέσα, τις μεθόδους και τα είδη του Τεχνικού Σχεδίου, τους κανόνες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε είδους και να εξοικειωθείτε με τις χρήσεις τους.

 

Να αποκτήσετε την ικανότητα ανάγνωσης, αντίληψης και ερμηνείας σχεδίων αλλά και γραφημάτων διάφορων ειδών.

 

Να αποκτήσετε τη δεξιότητα σχεδίασης με ελεύθερο χέρι και με τη χρήση των οργάνων και των μέσων του Τεχνικού Σχεδίου.

 

Η απόκτηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων αυτών είναι κυρίως αποτέλεσμα συστηματικής άσκησης.

 

Για το λόγο αυτό εξίσου σημαντικό με το βιβλίο είναι και το Τετράδιο ασκήσεων που θα χρησιμοποιείτε στο μάθημά σας.

 

Βέβαια δε θα περιορισθείτε για την άσκησή σας στο περιεχόμενο του Τετραδίου. Μπορείτε να σχεδιάσετε και άλλα θέματα , θα ήταν δε πολύ ενδιαφέρον να διαλέξετε εσείς, σε συνεργασία με τον καθηγητή σας, τα θέματα αυτά, ώστε να είναι μέσα από το χώρο των ενδιαφερόντων σας.

 

Τέλος δε θα ήταν ωραίο η κάθε είδους σήμανση και η διακόσμηση των σχολικών χώρων να γίνονταν με σχέδια δικά σας;