Τεχνολογία και Ανάπτυξη (Γ Γενικού Λυκείου – Επιλογής)

May 3, 2012 σε Γ' Λυκείου, Λύκειο, Τάξεις από Fotis Aisopos

Το βιβλίο αποσκοπεί στην πλατιά ενημέρωση του νέου ανθρώπου για το φυσικό, οικονομικό και παραγωγικό περιβάλλον, την κατανόηση των παραμέτρων της ανάπτυξης με δεδομένη τη λειτουργία της σε παγκόσμιο πλαίσιο, καθώς και της ιδιαίτερης συμβολής της τεχνολογίας στη διαδικασία της ανάπτυξης. Έτσι το άτομο στηριγμένο σε μια ευρύτερη μόρφωση θα αντιμετωπίζει ορθολογιστικά τα προβλήματα της ζωής σ’ένα κόσμο που μεταβάλλεται συνεχώς με απίθανους ρυθμούς. Το βιβλίο στις επιμέρους θεματικές του ενότητες καλύπτει την έννοια της ανάπτυξης, τους συντελεστές παραγωγής και ανάπτυξης, την έννοια της τεχνολογίας, τους τομείς ανάπτυξης και των τεχνολογικών εφαρμογών, τη γεωργική τεχνολογία και  την τεχνολογία των κατασκευών και της βιομηχανίας.