Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων & Λειτουργικά Συστήματα (Γ Γενικού Λυκείου – Επιλογής)

May 3, 2012 σε Γ' Λυκείου, Λύκειο, Τάξεις από Fotis Aisopos

Το βιβλίο για την Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων & Λειτουργικά Συστήματα της Γ’ Λυκείου στόχο έχει την κατανόηση θεμάτων όπως η παράσταση πληροφοριών στον υπολογιστή, η λειτουργία και οργάνωση του σε επιμέρους μονάδες, ο προγραμματισμός του σε γλώσσα μηχανής και συμβολική γλώσσα, καθώς και η περιγραφή των αρχών λειτουργίας του λογισμικού του συστήματος (λειτουργικού συστήματος).

Ειδικότερα αποτελείται από το α) μέρος που ασχολείται με την Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και το β) μέρος που πραγματεύεται τα Λειτουργικά Συστήματα.