Avatar of kelly

by kelly

Τεχνολογία

April 3, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 1st Grade by kelly

Το μάθημα­ της Τε­χνολογίας είναι προσανατολισμένο στο πλαίσιο της  τεχνολογικής εκπαίδευσης. Για τη διδασ­καλία του μαθήματος αυτού επιλέχθηκαν μέθοδοι διδασκαλίας, που εκτός από τη μετάδοση γνώσεων, θέτουν ένα σύνολο από ευρύτερους στόχους. Χαρακτηριστικό των μεθόδων είναι ότι δεν στοχεύουν στην απλή μετάδοση μιας συγκεκριμένης ποσότητας γνώσεων (διδακτέα ύλη). Αντίθετα εμπλέκουν τους μαθητές σε ένα σύνολο από δραστηριότητες, με πολλά οφέλη.
Ειδικά για τη πρώτη τάξη του Γυμνασίου η μέθοδος της Ατομικής Εργασίας, προσαρμοσμένη στη μέθοδο “μαθαίνω μέσα από τη πράξη”, δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να έρθει σε επαφή με τεχνολογικά θέματα μέσω μιας σειράς ενεργειών του που σχετίζονται με: Θεωρητ­ική μελέτη / Πραγματοποίηση κατασκευής / Δημιουργία γραπτής εργασίας / Παρουσίαση της εργασίας.

Avatar of kelly

by kelly

Οικιακή Οικονομία

April 3, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 1st Grade by kelly

Η Οικιακή Οικονομία ασχολείται με την οικογένεια και γενικότερα με το ανθρώπινο περιβάλλον. Προσφέρει γνώση για τη δημιουργία ενός φυσικού, κοινωνικού, οικονομικού, πολιτισμικού αλλά και αισθητικού περιβάλλοντος, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωης, την ευημερία του ατόμου, της οικογένειας και της κοινωνίας γενικότερα.

Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου θα σου προσφέρει σημαντικές γνώσεις γύρω από πολλές πτυχές της καθημερινής ζωής, όπως για την οικογένεια και τον κοινωνικό περίγυρο, τα οικονομικά της οικογένειας, τη διατροφή, την αγωγή υγείας και την πρόληψη των ατυχημάτων, την κατοικία και την ενδυμασία.

Γνωρίζοντας τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς της ηλικίας σου, το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να διευρύνει τους ορίζοντές σου και να σταθεί κοντά στα προβλήματα σου. Θα σε βοηθήσει να γνωρίσεις και να βελτιώσεις τον εαυτό σου και να αναπτύξεις κοινωνικότητα και ικανότητα για συνεργασία και συλλογική προσπάθεια.
Τις γνώσεις που σου παρέχει το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας μπορείς να τις εφαρμόσεις στην οικογένειά σου και στον κοινωνικό σου χώρο και να τις συνδέσεις με άλλες γνώσεις που σου έχουν δοθεί < δίδονται μέσα από άλλα μαθήματα. Έτσι, θέματα διατροφής τα οποία αναλύονται στο βιβλίο αυτό μπορεί να συνδεθούν με τη Βιολογία και τη Χημεία, θέματα ενδυμασίας και κατοικίας με την Ιστορία κ.ο.κ.

Avatar of kelly

by kelly

Μαθηματικά

April 3, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 1st Grade by kelly

Στο Δημοτικό σχολείο ολοκληρώθηκε ο πρ­ώτος κύκλος της βασικής εκπαίδευσης. Στο Γυμνάσιο, θα στηριχτούμε στις γνώσεις που αποκτήσαμε μέχρι τώρα, θα τις αξιοποιήσουμε και θα προσπαθήσουμε να τις αναπτύξουμε και να τις διευρύνουμε.

Στην πορεία αυτή, ίσως διαπιστώσουμε ότι οι γνώσεις που διαθέτουμε δεν επαρκούν πάντα. Πρέπει, λοιπόν, να συμπληρωθούν κατάλληλα και μετά να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, στο νέο προβληματισμό και τέλος στην καινούρια γνώση. Έτσι, με τη δική μας προσπάθεια και παράλληλα με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του καθηγητή μας, θα καταφέρουμε, όλοι μαζί μέσα στην τάξη, να αναπτύξουμε τις δυνατότητές μας, προσθέτοντας, όχι μόνο γνώσεις αλλά και νέους τρόπους να τις αποκτούμε.

Τα Μαθηματικά τα γνωρίζουμε ως ένα σχολικό μάθημα. Δεν πρέπει όμως να μείνουμε μόνο σ’ αυτό. Όσα περισσότερα Μαθηματικά ξέρουμε και χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερα ερμηνεύουμε τον κόσμο μας και τελικά τον κατανοούμε. Είναι ένας κώδικας απαραίτητος για την κατανόηση του κόσμου μας, που λειτουργεί όπως η “γλώσσα” προγραμματισμού στους υπολογιστές. Όσες περισσότερες “λέξεις” ξέρει κανείς από αυτή τη “γλώσσα”, δηλαδή τα Μαθηματικά, τόσο καλύτερα αξιοποιεί τις δυνατότητες του μυαλού του. Επίσης, τα Μαθηματικά δεν είναι απλά ένα εργαλείο για τη βελτίωση των ατομικών επιδόσεων, αλλά ένας βασικός μοχλός που βοηθάει την κοινωνική ανάπτυξη.

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βήμα προς τις κατευθύνσεις αυτές. Είναι γραμμένο σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) για τα Μαθηματικά του Γυμνασίου, καθώς και τις συγκεκριμένες προδιαγραφές και οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Σημαντικό χαρακτηριστικό του βιβλίου αυτού είναι ότι η παρουσίαση της θεωρίας περιορίζεται συχνά, για να αφήσει στους μαθητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν, με τη βοήθεια των καθηγητών τους, τη διαίσθηση, τη δοκιμή, την έρευνα και τέλος την αναγκαία σύνθεση.

Οι δραστηριότητες που προτείνονται και προηγούνται της θεωρίας, έχουν στόχο να υπάρξει ο προβληματισμός και η αναζήτηση που θα μας οδηγήσει στην ανάγκη να αναπτύξουμε την κατάλληλη θεωρία. Έτσι, γίνεται φανερό ότι η θεωρία είναι αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης αναζήτησης και όχι αυτοσκοπός. Οδηγός σ’ αυτό το βηματισμό θα είναι και πάλι ο συνάδελφος καθηγητής του Γυμνασίου, που χωρίς τη δική του ουσιαστική συμβολή τίποτα δεν ολοκληρώνεται.­

Avatar of kelly

by kelly

Θρησκευτικά

April 3, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 1st Grade by kelly

H Αγία Γραφή αποτελεί προσφορά στον παγκόσμιο πολιτισμό και στην Χριστιανική Εκκλησία. Γνωριμία με τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, τη γλώσσα, τις περιοχές και τους πολιτισμούς της εποχής της.

Εξιστόριση της εποχής των Πατριαρχών. Ο Θεός και ο Αβραάμ συνάπτουν Διαθήκη. Η σχέση Θεού-Αβραάμ είναι βαθιά προσωπική νοηματοδοτόντας την πίστη σε εμπιστοσύνη. Η Διαθήκη συνεχίζεται και στους άλλους Πατριάρχες, Ισαάκ και Ιακώβ. Γνωριμία με τη ζωή του Ιωσήφ και ο ρόλος του Θεού σε αυτήν.

Παρουσίαση της ζωής των Ισραηλιτών στην Αίγυπτο. Ο Μωυσής τους οδηγεί στην Έξοδο από την Αίγυπτο. Εξιστόριση της διάβασης της Ερυθράς Θαλασσας, της παράδοσης των Δέκα εντολών στο Σινά και των θαυματουργικών επεμβάσεων του Θεού στην έρημο. Ακολουθεί η είσοδος στη γη της επαγγελίας, όπου η υπόσχεση του Θεού εκπληρώνεται. Παρουσίαση της ιστορίας του Ιησού του Ναυή.

Απαιτήθηκαν αγώνες για την εγκατάσταση στη γη της επαγγελίας. Ποιός ο ρόλος των Κριτών; Παρουσίαση του Γεδεών και του Σαμουήλ του τελευταίου Κριτής. Η ζωη καθορίζεται με βάση το Νόμο του Μωυση. Σαούλ ο πρώτος βασιλιάς. Γνωριμία με τον Δαβίδ. Η Ιερουσαλήμ γίνεται η πρωτεύουσα του ενωμένου κράτους. Ποιά η θέση των ψαλμών στη χριστιανική λατρεία; Γνωριμία με τον Σολομώντα, τη ζωή και το έργο του. Η σημασία του Ναού για τη ζωή των Ισραηλιτών.

Ακολουθεί η εποχή της κρίσης στις σχέσεις των ανθρώπων με το Θεό και μεταξύ τους. Οι Προφήτες, τo στόμα του Θεου. Γνωριμία με τους Ηλία, Ωσηέ, Μιχαία, Ησαΐα. Η Βαβυλώνια Αιχμαλωσία, ο λαός στην εξορία.

Εξιστόριση των γεγονότων της επιστροφής από την αιχμαλωσία. Η τελική σύνθεση της Παλαιάς Διαθήκης και η θέση του Νόμου. Πως διαφοροποιείται η θρησκευτικότητα των Ιουδαίων. Τι ήταν οι Γραμματείς. Η Συναγωγή αποτελεί κέντρο προσευχής και μελέτης του Νόμου. Τι Διηγείται η Παλαιά Διαθήκη για τη δημιουργία του κόσμου, την δημιουργία του ανθρώπου; Γιατί ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από το Θεό. Παρουσίαση της συνάντησης Ιουδαϊσμού Ελληνισμού. Περιμένοντας το Μεσσία.

Avatar of kelly

by kelly

Γερμανικά

April 3, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 1st Grade by kelly

Το μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας υπηρετεί το σκοπό της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών, με τη διεύρυνση του φάσματος της πολυπολιτισμικότητας και της πολυγλωσσίας, την προαγωγή του εγγραμματισμού και την ενίσχυση της γενικής γλωσσικής ικανότητας των μαθητών, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην πνευματική και συναισθηματική τους ανάπτυξη, καθώς και στην σταδιακή διαμόρφωση αξιών, στάσεων, συμπεριφορών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων μέσα σε μια κοινωνία και για μια κοινωνία συνεχώς μεταβαλλόμενη, πολύγλωσση και πολυπολιτισμική.

Ειδικότερα, αποτελείται από τις ενότητες:

 • Erste Bekanntschaft
  Πρώτη γνωριμία. Μαθαίνω να μιλώ για τον εαυτό μου. Μαθαίνω να συζητώ με κάποιον
 • Die Familie
  Η οικογένεια. Μαθαίνω να μιλώ για την οικογένειά μου και να ρωτώ για τη δική σου.
 • Hobbys
  Μαθαίνω να μιλώ για τα χόμπι μου και να ρωτώ με τι ασχολούνται οι άλλοι στον ελεύθερο χρόνο τους.
 • Spielend lernen
  Wir machen eine Schülerzeitung:  Φτιάξτε την πρώτη σας σχολική εφημερίδα στα γερμανικά με θέμα την παρουσίαση των συμμαθητών σας!
 • Alles fertig für die Schule?
  Όλα έτοιμα για το σχολείο; Μαθαίνω πως ονομάζονται τα σχολικά είδη, να μιλώ για το πρόγραμμα του σχολείου και να συζητώ για τους καθηγητές μου.
 • Schule und Alltag
  Σχολείο και καθημερινή ζωή. Μαθαίνω να περιγράφω κτήρια, μαθαίνω την ώρα και να λέω σε κάποιον τι να κάνει.
 • Guten Appetit!
  Καλή όρεξη! Μαθαίνω πως ονομάζονται τα διάφορα φαγητά και να εκφράζω τις προτιμήσεις μου.
 • Tschüss Carmen!
  Wir machen die zweite Ausgabe unserer Schülerzeitung! Φτιάξτε τώρα την δεύτερη έκδοση της σχολικής εφημερίδας σας στα γερμανικά με θέμα το σχολείο σας!
 • Endlich Ferien!
  Ich lerne: Να προσκαλώ κάποιον και να απαντάω σε μία πρόσκληση. Να εκφράζω πότε και με ποιο μέσο πηγαίνω κάπου.
Avatar of kelly

by kelly

Βιολογία

April 3, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 1st Grade by kelly

As κοιτάξουμε γύρω μας. As σκεφτούμε για τον κόσμο που ζούμε. As προβληματιστούμε για τη ζωή τη δική μαs και των άλλων. As αναζητήσουμε την αλήθεια για την ανθρώπινη ύπαρξη, τη ζωή και το περιβάλλον μέσα στο οποίο φιλοξενείται η ύπαρξή μαs. Η βιολογία είναι διαθέσιμη. Περιμένει τις ερωτήσεις μαs. Είναι έτοιμη να μαs απαντήσει. Η βιολογία είναι ο καταλύτης της γνώσης μαs για τη ζωή. Είναι μια επιστήμη τόσο ζωντανή, όσο ζωντανά είναι και τα αντικειμενά της. Ανακαλύπτει και οικοδομεί τη γνώση μέσα από την κατάδυσή μας στη ζωή. As την αφήσουμε να μαs ξεναγήσει στον κόσμο που ζει μέσα μαs και γύρω.Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σαs δεν είναι θησαυροφυλάκιο όπου φυλάσσεται η πολύτιμη γνώση. Δεν αποτελεί το απαύγασμα της ανθρώπινης διανόησης. Κανένα βιβλίο δεν είναι σε θέση να συμπυκνώσει τη γνώση, την επιστήμη. Τα βιβλία είναι κλειδιά, αλλά και πυξίδεs. Είναι τα κλειδιά που θα ανοίξουν την πόρτα του θησαυροφυλακίου της γνώσης. Είναι οι πυξίδεs, οι χάpτεs που θα σαs καθοδηγήσουν στκ δαιδαλώδες διαδpομέs της. Είναι τα εργαλεία που θα σαs βοηθήσουν να αδράξετε τη γνώση. Aδpάξτε τη γνώση και αξιοποιήστε την. Avακαλύψτε τη χρηστικότητα των παραθεμάτων, των δραστηριοτήτων, των ερωτήσεων και των προβλημάτων. Ερευνήστε κι εσείs οι ίδιοι με τις «Mικpέs έρευvεs και εpγασίεs». Το υλικό που συνοδεύει το κείμενο (παραθέματα) έχει στόχο να βοηθήσει σε μια περισσότερο διεξοδική και αμεσότερη αξιοποίηση των θεωρητικών δεδομένων, ώστε να διευκολυνθεί η ερμηνεία των γεγονότων και εμπειριών από την καθημερινή ζωή και να βοηθηθούν όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν περαιτέρω γνώση σε ορισμένα θέματα, αvατpέχοvταs απευθείαs στις πηγέs μας. Τα κείμενα «As σκεφτούμε» έχουν ωs σκοπό να βοηθήσουν στην ανάπτυξη κριτιης στάσης απέναντι στη γνωστική ύλη, δίvοvταs ταυτόχρονα και το έναυσμα για συζήτηση μέσα στην τάξη. Οι ερωτήσεις, οι δpαστηpιότητεs και τα προβλήματα για επανάληψη που υπάρχουν στο τέλοs κάθε κεφαλαίου σάs δίνουν την ευκαιρία να ελέγξετε τις γνώσεις που αποκτήσατε. Η συνεργασία με τους συμμαθητέs και η αυτενέργεια θα οικοδομήσουν ένα νέο τρόπο κατάκτησης της γνωστικης ύλης και οι μικpέs, απλέs έpευvεs, οι οποίεs θα πραγματοποιούνται και θα παρουσιάζονται στην τάξη, θα μετατρέπουν τη θεωρία σε οργανωμένη γνώση και γνωστική εμπειρία.

Avatar of kelly

by kelly

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

April 3, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 1st Grade by kelly

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με σκοπό να προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν μια μορφή της ελληνικής γλ­ώσσας, αυτήν που ονομάζουμε «Αρχαία Ελληνικά».

Είναι αλήθεια ότι τα «Αρχαία Ελληνικά» έγιναν γνωστά σ’ ολόκληρο τον κόσμο και πολλοί ασχολήθηκαν μαζί τους, επειδή είναι η γλώσσα στην οποία γράφτηκαν έργα που θεμελίωσαν τον πνευματικό πολιτισμό της ανθρωπότητας.

Avatar of kelly

by kelly

Αρχαία Ελληνικά (μτφρ) Ηροδότου Ιστορίες

April 3, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 1st Grade by kelly

Το μάθημα αυτό αισιοδοξεί να σας προσφέρει ψήγματα από το μεγάλο έργο του πρώτου Έλληνα ιστορικού και «πατέρα της ιστορίας», του Ηροδότου, να σας ανοίξει ένα παράθυρο στον κόσμο του, για να τον γνωρίσετε και να τον αγαπήσετε. Η πρώτη σας γνωριμία μαζί του θα είναι η εισαγωγή, στην οποία περιλάβαμε λίγα αναγκαία στοιχεία, τα οποία συμπληρώνονται σταδιακά στις 17 ενότητες που ακολουθούν. Την εισαγωγή συμπληρώνει το διάγραμμα της “Ίστο­ρίας”, όπου μπορείτε να δείτε σε γενικές γραμμές το περιεχόμενο του ηροδότειου έργου κατά βιβλίο. Στον χρονολογικό πίνακα περιλάβαμε τα σημαντικότερα γεγονότα από την αρχή της ιστορικής αφήγησης του Ηροδότου ως το τέλος της και από τη γέννηση του ιστορικού ως το θάνατο του, σε ενιαία παράθεση. Θα έχετε έτσι μια εικόνα της εποχής του και του έργου του. Δεν συμπεριλάβαμε όμως – για πρακτικούς λόγους – τα γεγονότα στα οποία επεκτείνεται ο ιστορικός πολύ πέρα από τον κύριο άξονα του έργου του, π.χ. στην ιστορία της Αιγύπτου, όπου προχωρώντας στο παρελθόν φτάνει ως το 2800 π.Χ. Στις ενότητες θα βρείτε περίληψη της “Ίστορίας”, κατά βιβλίο, όπως δηλαδή τη χώρισαν από τα αρχαία χρόνια οι φιλόλογοι. Το εικονογραφικό υλικό και οι χάρτες φωτίζουν το κείμενο και σας βοηθούν να σχηματίσετε μια εικόνα του κόσμου του ιστορικού μας. Ελπίζουμε το βιβλίο να βρει μια θέση στη βιβλιοθήκη σας και, κυρίως, ο Ηρόδοτος μια θέση για πάντα στην καρδιά σας. ­

Avatar of kelly

by kelly

Αισθητική Αγωγή – Εικαστικά

April 3, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 1st Grade by kelly

Το μάθημα των Εικαστικών της Α’ τάξης του Γυμνασίου, αποτελείται από 11 θεματικές ενότητες. Κάθε μία από τις έντεκα θεματικές ενότητες του βιβλίου του μαθητή, περιέχει τους παρακάτω γνωστικούς άξονες:

 • Εξοικείωση με απλά μέσα και υλικά
 • Μορφικά στοιχεία
 • Θέμα-Περιεχόμενο-Νόημα
 • Μορφές Εικαστικών Τεχνών
 • Ιστορία της τέχνης – Καλλιτέχνες
 • Αισθητική-Κριτική-Ανάλυση έργου

Η πρώτη ενότητα επικεντρώνεται στην εξοικείωση με τα υλικά, την σχετικότητα της αντίληψης του “ωραίου” και την έννοια της αφαίρεσης. Η 7η ενότητα με αφορμή το υλικό του πηλού αναφέρεται στην Κεραμική και τη Γλυπτική (1ος άξονας).

Στα βασικά μορφικά στοιχεία αφιερώνεται η δεύτερη και η τρίτη ενότητα που αντιστοιχούν στο χρώμα και στη σύνθεση. Οι ενότητες αυτές ξεκινούν πάντα από τη βιωματική μας εμπειρία, τεκμηριώνοντας τη γνώση με στοιχεία Ιστορίας της Τέχνης και ανάλυση έργων, με επίκεντρο το αντικείμενο διδασκαλίας (2ος άξονας). Οι έννοιες των μορφικών στοιχείων αναλύονται σε όλες τις ενότητες με διαφορετική κάθε φορά οπτική. Επιλέξαμε να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με την κατάκτηση των πλαστικών μέσων μέσ’ από τη δημιουργικότητα, σύμφωνα με την άποψη του Πάουλ Κλεέ.

Η θεματολογία που προτείνεται σε όλες τις ενότητες, σχετίζεται άλλοτε με τη χρήση των πλαστικών μέσων, άλλοτε με τις μορφές Εικαστικών Τεχνών, ενώ άλλοτε γίνεται αντικείμενο συγκριτικής ιστορίας της τέχνης ή θέμα αισθητικής ανάλυσης και κριτικής. Η ένατη ενότητα αναφέρεται στην εικαστική δημιουργία, με αφετηρία ένα θέμα (3ος άξονας).

Οι ενότητες πέμπτη, έκτη και όγδοη που είναι αφιερωμένες στη Ζωγραφική, το Κινούμενο Σχέδιο και τη Χαρακτική, επικεντρώνονται στις πλαστικές αξίες και τις τεχνικές αυτών των μορφών τέχνης, καθώς και στην αισθητική και στον κοινωνικό και τον ιστορικό ρόλο των μορφών αυτών (4ος άξονας).

Η δέκατη ενότητα επιχειρεί την προσέγγιση στο κορυφαίο εικαστικό δημιούργημα του ελληνικού κλασσικού πολιτισμού, τον Παρθενώνα, μέσα από την Ιστορία της Τέχνης (5ος άξονας).

Στην ενδέκατη ενότητα, συνοψίζοντας όλες τις αισθητικές αξίες που διδάχθηκαν, μας εισάγει στην αισθητική ανάλυση και την κριτική του έργου τέχνης. Στο σχολιασμό των εικόνων χρησιμοποιείται η εικαστική ορολογία, ώστε σταδιακά να εξοικειώνονται οι μαθητές στη χρήση της.

Avatar of kelly

by kelly

Αγγλικά – Αρχάριοι

April 3, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 1st Grade by kelly

The Think TEEN series is addressed to learners of the English Language in th­e first grade of junior high school. Think TEEN consists of the student’s book, the workbook, the teacher’s book and the Audio CD. The student’s book comprises nine units. Units 1-8 include three lessons each. Lesson 3 of Unit 5 is a review lesson and Unit 9 is a review unit.