Φυσική (Γ Γενικού Λυκείου – Γενικής Παιδείας)

May 3, 2012 σε Γ' Λυκείου, Λύκειο, Τάξεις από Fotis Aisopos

Η βάση της τεχνολογίας είναι σήμερα, σε μεγάλο βαθμό, επιστημονική. Η ανάγκη να τονιστούν οι βασικές επιστημονικές αρχές, αντί των ειδικών εφαρμογών, οδηγεί στη διδασκαλία σύγχρονων γνώσεων ώστε να εξοικειωθεί ο μαθητής με την ατμόσφαιρα της αλλαγής που συμβαίνει με ραγδαίο ρυθμό γύρω του. Γράφοντας το βιβλίο επιδιώχθηκε να δοθούν σύγχρονες επιστημονικές έννοιες με απλό και κατανοητό τρόπο ώστε  ο μαθητής αφενός να γνωρίσει και να εξοικειωθεί με έννοιες και γνώσεις που ήδη βρίσκονται στο προσκήνιο της επιστήμης και των εφαρμογών της και αφετέρου να καταστεί ικανός να αντιμετωπίζει με κριτική ματιά τα κοινωνικά προβλήματα που συνοδεύουν την ανάπτυξη της σύγχρονης επιστήμης.