Μουσική

April 3, 2012 σε Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού, Δημοτικό, Τάξεις από kelly

Η ιστορία της μουσικής ξεκινάει παράλληλα με την ανθρώπινη ύπαρξη και τον πολιτισμό.Η μουσική ήταν και είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής του ανθρώπου παίζοντας ιδιαίτερο και ση­μαντικό ρόλο σε όλες τις καθημερινές του δραστηριότητες από την αρχαιότητα ως σήμερα. Η ανάγκη για μουσική δημιουργία και έκφραση μέσω αυτής παρουσιάστηκε σε όλους τους λαούς και τους πολι­τισμούς. Οι πρώτοι μουσικοί ήχοι για τον άνθρωπο υπήρξαν οι ήχοι της φύσης και της φωνής του, ε­νώ τα πρώτα μουσικά όργανα έγιναν τα χέρια και το σώμα του – ήχοι που έγιναν χορός, ποιήματα, τραγούδια και πλαισίωσαν τις θρησκευτικές τελετές, τις γιορτές, τους αγώνες και τις κατακτήσεις του.Η μουσική έγινε μέσο έκφρασης και εξωτερίκευσης συναισθημάτων αποδίδοντας εικόνες και συ­γκινήσεις, μέσο επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης, έγινε παράδοση, εξέλιξη, πρόοδος και πολιτισμός, έγινε παγκόσμια γλώσσα με δύναμη μεταφέροντας μηνύματα, αξίες και αρχές ανά τους αιώνες.

Ήχοι φυσικοί ή τεχνητοί, που πηγάζουν από το άμεσο περιβάλλον, φέρνουν το παιδί σε πρώτη ε­παφή με τη μουσική εισάγοντάς το σταδιακά στον μαγικό κόσμο της και ξεκινώντας παράλληλα μια δια­δικασία περαιτέρω ενασχόλησής του με αυτήν. Θεωρείται βασική ανάγκη και σπουδαιότητα να έρθει ο μαθητής αυτής της ηλικίας σε επαφή με τη μουσική σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση της προσω­πικότητας του, καθώς και με τη βιολογική, πνευματική και συναισθηματική του ανάπλαση και εξέλιξη.

Στόχος της μουσικής αγωγής είναι ο μαθητής μέσα από τον πειραματισμό, τη δημιουργική ενα­σχόληση και την καλλιέργεια δεξιοτήτων, να εκτιμήσει και να αγαπήσει τη μουσική, να κατανοήσει, να συμμετάσχει ενεργά, να κοινωνικοποιηθεί μέσω της συνεργασίας και της συναναστροφής του με άλλα άτομα, να ευαισθητοποιηθεί γνωρίζοντας τις τέχνες, τον πολιτισμό και την πολιτιστική του παράδοση και κληρονομιά.

Το βιβλίο αποβλέπει να αναπτύξει και να καλλιεργήσει την ικανότητα των παιδιών να απολαμβάνουν αισθητικά την μουσική, να μπορούν να εκτελέσουν ένα μουσικό κομμάτι και τέλος να μπορούν να δημιουργήσουν μουσική. Μέσω αυτού του σκοπού και παράλληλα προς αυτόν, η μουσική αγωγή αποβλέπει στη γενικότερη καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της προσωπικότητας των μαθητών, μέσα από την ενεργητική ακρόαση, τις δραστηριότητες μουσικής δημιουργίας και εκτέλεσης.

Ο μαθητής που εισάγεται στην παρακολούθηση του αντικειμένου της μουσικής αγωγής θα έρθει σε επαφή με βασικές αρχές, έννοιες και στοιχεία της μουσικής, όπως: ο παλμός, η ένταση, ο ρυθμός, το τονικό ύψος, η διάρκεια, η ταχύτητα, η χροιά.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από το τραγούδι, τη μουσική ακρόαση, τη μουσικής εκτέλεση (διαμέσου της φωνής, των μουσικών οργάνων, των παιχνιδιών με το σώμα, της κίνησης και της επικοινωνίας), κατανοώντας παράλληλα τη σημασία της μουσικής τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο.

Το βιβλίο περιλαμβάβει 25 θεματικές ενότητες (κεφάλαια) και για λόγους παρουσίασης εδώ έχει χωριστεί ανά πέντε ενότητες.­