Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

April 3, 2012 σε Δημοτικό, ΣΤ' Δημοτικού, Τάξεις από kelly

Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής σκοπό έχει την εκπαίδευση των μαθητών σε ζητήματα κοινωνικής και πολιτικής αγωγής Η διδασκαλία του μαθήματος στοχεύει όχι μόνο ­στην απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων, αλλά και στην καλλιέργεια στάσεων και αξιών, ικανοτήτων  και δεξιοτήτων που χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο δημοκρατικό πολίτη. Έναν πολίτη που καλείται να ζήσει και να συνυπάρξει με τους άλλους στα πλαίσια της Ελλάδας, της Ευρώπης και της Διεθνούς Κοινότητας, σε έναν συνεχώς και ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο.

Οι βασικοί άξονες γνωστικού περιεχομένου του μαθήματος είναι:

  •  το άτομο και η κοινωνία, οι κοινωνικές ομάδες,  οι θεσμοί, οι ειδικές ομάδες ατόμων, τα κοινωνικά προβλήματα και ο ρόλος των Μ.Μ.Ε.
  • το άτομο και η πολιτεία, η  έννοια του κράτους και του έθνους, τα είδη πολιτευμάτων, το ελληνικό κράτος, οι λειτουργίες του κράτους, οι εκλογές, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, η διεθνής κοινότητα και οι σχέσεις μεταξύ των κρατών
  • το άτομο και η Ευρωπαϊκή Ένωση (έννοια – οργάνωση – θεσμοί), ο Έλληνας ως ευρωπαίος πολίτης,
  • το άτομο και η διεθνής κοινότητα, οι παγκόσμιοι διεθνείς οργανισμοί και η Ελλάδα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η Διεθνής Κοινότητα, τα κοινωνικά προβλήματα στη διεθνή τους διάσταση