Πρώτη γυμνασίου – Μαθηματικά – Σχολικό Βιβλίο

June 14, 2014 σε Α' Γυμνασίου, Γυμνάσιο, Σχολικό, Τάξεις, Χαρίζω από paris

Θα ήθελα να μοιραστώ σε “Μέτρια” κατάσταση 1 αντίτυπο του σχολικού βιβλίου “Μαθηματικά” για το/την “Πρώτη γυμνασίου”