Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

April 4, 2012 σε Γ' Γυμνασίου, Γυμνάσιο, Τάξεις από kelly

Το βιβλίο αυτό έχει στόχο να βοηθήσει τον μαθητή να γνωρίσει τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα. Τα θέματα που μελετώνται σε αυτό το βιβλίο δεν είναι γνώσεις για αποστήθιση, είναι γνώσεις απαραίτητες για την πολιτική παιδεία των μαθητών, αποτελούν ευκαιρίες να αναπτύξεις διάλογου, συνεργασίας μεταξύ των συμμαθητών, δραστηριοποίησης για τα κοινωνικά προβλήματα. Με τον ίδιο τρόπο, αύριο ως πολίτες, οι μαθητές, θα μπορούν με διάλογο και κοινωνική αλληλεγγύη να λύνουν τα προβλήματά τους: τα τοπικά, τα εθνικά, τα ευρωπαϊκά, τα παγκόσμια προβλήματα.