Πώς δουλεύει

1. Πώς να εγγραφείτε στην πλατφόρμα του book4book.gr:

 

2. Πώς να ζητήσετε ένα βιβλίο στο book4book.gr:

 

3.  Πώς να προσφέρετε ένα βιβλίο στο book4book.gr: