Γυμνάσιο, εκτός σχολικού προγράμματος – Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας – Βοήθημα

October 1, 2014 σε Βοήθημα, Γυμνάσιο, εκτός σχολικού προγράμματος, Χαρίζω από Κλεάνθης Αβραμίδης

Θα ήθελα να μοιραστώ 1 αντίτυπο του βοήθηματος “Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας” for the “Γυμνάσιο, εκτός σχολικού προγράμματος”

Γυμνάσιο, εκτός σχολικού προγράμματος – Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής – Βοήθημα

October 1, 2014 σε Βοήθημα, Γυμνάσιο, εκτός σχολικού προγράμματος, Χαρίζω από Κλεάνθης Αβραμίδης

Θα ήθελα να μοιραστώ 1 αντίτυπο του βοήθηματος “Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής” for the “Γυμνάσιο, εκτός σχολικού προγράμματος”

Γυμνάσιο, εκτός σχολικού προγράμματος – Αρριανού “Αλεξάνδρου Ανάβαση” – Βοήθημα

October 1, 2014 σε Βοήθημα, Γ' Γυμνασίου, Γυμνάσιο, Τάξεις, Χαρίζω από Κλεάνθης Αβραμίδης

Θα ήθελα να μοιραστώ 1 αντίτυπο του βοήθηματος “Αρριανού “Αλεξάνδρου Ανάβαση”" for the “Γυμνάσιο, εκτός σχολικού προγράμματος”

Γυμνάσιο, εκτός σχολικού προγράμματος – Αισθητική Αγωγή – Εικαστικά – Βοήθημα

October 1, 2014 σε Βοήθημα, Γ' Γυμνασίου, Γυμνάσιο, Τάξεις, Χαρίζω από Κλεάνθης Αβραμίδης

Θα ήθελα να μοιραστώ 1 αντίτυπο του βοήθηματος “Αισθητική Αγωγή – Εικαστικά” for the “Γυμνάσιο, εκτός σχολικού προγράμματος”

Γυμνάσιο, εκτός σχολικού προγράμματος – Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων – Βοήθημα

October 1, 2014 σε Βοήθημα, Γ' Γυμνασίου, Γυμνάσιο, Τάξεις, Χαρίζω από Κλεάνθης Αβραμίδης

Θα ήθελα να μοιραστώ 1 αντίτυπο του βοήθηματος “Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων” for the “Γυμνάσιο, εκτός σχολικού προγράμματος”

Γυμνάσιο, εκτός σχολικού προγράμματος – Μαθηματικά – Βοήθημα

October 1, 2014 σε Βοήθημα, Γ' Γυμνασίου, Γυμνάσιο, Τάξεις, Χαρίζω από Κλεάνθης Αβραμίδης

Θα ήθελα να μοιραστώ σε “Καλή” κατάσταση 1 αντίτυπο του βοήθηματος “Μαθηματικά” for the “Γυμνάσιο, εκτός σχολικού προγράμματος”

Γυμνάσιο, εκτός σχολικού προγράμματος – Πληροφορική – Βοήθημα

October 1, 2014 σε Βοήθημα, Γ' Γυμνασίου, Γυμνάσιο, Τάξεις, Χαρίζω από Κλεάνθης Αβραμίδης

Θα ήθελα να μοιραστώ 1 αντίτυπο του βοήθηματος “Πληροφορική” for the “Γυμνάσιο, εκτός σχολικού προγράμματος”

Γυμνάσιο, εκτός σχολικού προγράμματος – Φυσική – Βοήθημα

October 1, 2014 σε Βοήθημα, Γ' Γυμνασίου, Γυμνάσιο, Τάξεις, Χαρίζω από Κλεάνθης Αβραμίδης

Θα ήθελα να μοιραστώ σε “Καλή” κατάσταση 1 αντίτυπο του βοήθηματος “Φυσική” for the “Γυμνάσιο, εκτός σχολικού προγράμματος”

Γυμνάσιο, εκτός σχολικού προγράμματος – Νεοελληνική Γραμματική – Βοήθημα

October 1, 2014 σε Βοήθημα, Γυμνάσιο, εκτός σχολικού προγράμματος, Χαρίζω από Κλεάνθης Αβραμίδης

Θα ήθελα να μοιραστώ 1 αντίτυπο του βοήθηματος “Νεοελληνική Γραμματική” for the “Γυμνάσιο, εκτός σχολικού προγράμματος”

Γυμνάσιο, εκτός σχολικού προγράμματος – Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής – Βοήθημα

October 1, 2014 σε Βοήθημα, Γυμνάσιο, εκτός σχολικού προγράμματος, Χαρίζω από Κλεάνθης Αβραμίδης

Θα ήθελα να μοιραστώ 1 αντίτυπο του βοήθηματος “Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής” for the “Γυμνάσιο, εκτός σχολικού προγράμματος”