Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών (Β Γενικού Λυκείου – Επιλογής)

April 6, 2012 in Classes, High School, High School 2nd Grade by kelly

Σήμερα είναι αποδεκτό ότι το άτομο, η οικογένεια, η ομάδα, το σχολείο και άλλοι θεσμοί εξαρτώνται από τα είδη του συνολικού (ολιστικού) περιβάλλοντος (φυσικού, κοινωνικού και πολιτισμικού). Γι’ αυτό και η Περιβαλλοντική Επιστήμη ως πολυ-επιστημονική σύνδεση και σύνθεση των Φυσικών, Κοινωνικών, Οικονομικών, Ανθρωπιστικών και άλλων Επιστημών προσδιορίζει και αναλύει τις μεταξύ τους σχέσεις, άλλα και τις σχέσεις τους με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. ‘Έτσι το περιεχόμενο και η διαφοροποιημένη διδακτική μέθοδος του μαθήματος αυτού προσπαθεί να καταστήσει το σχολικό πρόγραμμα πιο ενεργητικό, ουσιαστικό βιωματικό και συνεπώς πιο ελκυστικό, μέσα από την επικαιρότητα του οικο(λογικού)-περιβαλλοντικού προβληματισμού και την “αναζήτηση λύσεων” για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και προβλήματα. Και τούτο γιατί σήμερα που οι πολίτες ολοένα και περισσότερο επηρεάζουν την οικο-περιβαλλοντική πολιτική, νομοθεσία και πρακτική με τη συμμετοχή τους στα “κοινά” ή την ψήφο τους, χρειάζονται γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, αξίες και συμπεριφορές για να συμβάλλουν και αυτοί στην επισήμανση, διερεύνηση και επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Μια τέτοια θεώρηση και λογική προϋποθέτει την αφύπνιση της οικολογικής συνείδησης και την εγρήγορση της περιβαλλοντικής ευθύνης. Έτσι το διδακτικό αυτό βιβλίο αναφέρεται όχι μόνο σε κάποιες θεωρητικές αρχές της Περιβαλλοντικής Επιστήμης, αλλά και στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και τεχνολογικές της διαστάσεις. Η πολυσύνθετη αυτή δομή και οργάνωση είναι σύμφωνη και με τις επιδιώξεις της Περιβαλλοντικής Επιστήμης και με τις μεθόδους που αυτή χρησιμοποιεί, για να διερευνήσει και να επιλύσει τα περιβαλλοντικά προβλήματα.