Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (Γ Γενικού Λυκείου – Επιλογής)

May 3, 2012 in Classes, High School, High School 3rd Grade by Fotis Aisopos

Το μάθημα Αρχιτεκτονικό Σχέδιο της Γ Λυκείου είναι συνέχεια του μαθήματος Γραμμικό Σχέδιο της Β’ Λυκείου.
Με τα Προγράμματα Σπουδών που συντάχθηκαν για τα παραπάνω μαθήματα, καθώς και για το Τεχνικό Σχέδιο, με τα βιβλία για το μαθητή και για τον καθηγητή, με επιμορφωτικά σεμινάρια για τους διδάσκοντες, με τη μέριμνα να εισαχθεί ειδική αίθουσα Σχεδίου με κατάλληλες προδιαγραφές στους νέους Πίνακες Κτιριολογικών Προγραμμάτων των σχολείων, ελπίζουμε ότι θα  ολοκληρωθεί με πληρότητα η γνώση του “Γραμμικού Σχεδίου”, σε όλες τις μορφές του, στο Ενιαίο Λύκειο.
Άλλωστε, με τις ενέργειες αυτές το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ανταποκρινόμενο στο αίτημα πολλών γονέων και μαθητών, πραγματοποιεί μια διπλή απόφαση του:
Πρώτον, να προσφέρει σε όλους, ανεξαιρέτως, τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα επιλέξουν τα παραπάνω μαθήματα την ικανοποίηση, τη χαρά και την αίσθηση δημιουργικότητας που δίνει πάντα η απόκτηση γνώσης ενός εκφραστικού μέσου “αλλιώτικου” από την παραδοσιακή γλώσσα του γραπτού και του προφορικού λόγου. Ήδη, από το προηγούμενο έτος, προσπαθήσαμε να φανερώσουμε, πέρα από τη χρησιμότητά της, και τη βαθύτερη ουσία αυτής της γνώσης. Με την πειθαρχία αλλά και την επινοητικότητα, με τη συμμόρφωση στους συμβατικούς κανόνες σχεδίασης, την ακρίβεια, τη σαφήνεια αλλά και την εκφραστικότητα και τη δημιουργικότητα, -όλα βασικά χαρακτηριστικά στην εκμάθησή του- το Σχέδιο αποτελεί μια βαθύτατη, ολοκληρωμένη εκφραστική διαδικασία, μια άκρως απαιτητική αλλά και γοητευτική γλώσσα, με την οποία το άτομο εκφράζει τα διανοήματά του σε έναν ορισμένο όσο και πλατύ τομέα της ανθρώπινης δημιουργίας, που συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε κατασκευάζεται στο χώροcπου μας περιβάλλει.
Δεύτερον, να δώσει ένα σημαντικό εφόδιο στους μαθητές και στις μαθήτριες που σκοπεύουν να συνεχίσουν σπουδές στις αντίστοιχες Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ, και φιλοδοξούν να ασχοληθούν στο μέλλον με όλες τις σχετιζόμενες με το Σχέδιο επιστήμες.

O σκοπός του μαθήματος του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου της Γ’ τάξης του Ενιαίου Λυκείου είναι να αποκτήσουν οι μαθητές/τριες τις ικανότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να αντιλαμβάνονται και να αναπαριστούν με τη βοήθεια της γλώσσας του του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου απλής μορφής κτίρια με τους υπαίθριους χώρους τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα όργανα, μέσα και υλικά.