Βιοχημεία (Γ Γενικού Λυκείου – Τεχνολογικής Κατεύθυνσης: Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής)

May 3, 2012 in Classes, High School, High School 3rd Grade by Fotis Aisopos

Στο μάθημα της Βιοχημείας ο μαθητής θα διδαχθεί τις αδιαμφισβήτητες βασικές γνώσεις και τη λογική στην οποία στηρίζεται η Βιοχημεία. Αρχικά παρουσιάζεται η χημική δομή των σπουδαιότερων βιομορίων. Αρχικά εξετάζονται τα αμινοξέα, δηλαδή απλές σχετικά οργανικές ενώσεις, τα οποία συνδεόμενα μεταξύ τους δίνουν πεπτίδια και πρωτεΐνες. Στο κεφάλαιο των πρωτεϊνών αναφέρονται οι αρχές της δομής καθώς και η δομική ιεραρχία των μακρομορίων αυτών. Από τις πρωτεΐνες η ύλη συνεχίζεται με τα ένζυμα και ακολούθως τα συνένζυμα. Η μελέτη των νουκλεϊνικών οξέων, της ροής της γενετικής πληροφορίας και της βιοσύνθεσης των πρωτεϊνών ακολουθεί ως λογική συνέχεια. Ακολούθως παρουσιάζονται οι δυναμικές διεργασίες του μεταβολισμού, εστιάζοντας κυρίως στη μετατροπή και αξιοποίηση της ενέργειας, καθώς και στους μεταβολικούς δρόμους με τους οποίους συντίθενται και αποδομούνται οι κυριότερες ουσίες του κυττάρου. Τέλος περιληπτική αναφορά γίνεται στις ορμόνες, ουσίες οι οποίες συντονίζουν τους πολύπλοκους μεταβολικούς δρόμους από το επίπεδο των κυττάρων στο επίπεδο του οργανισμού.