Γερμανικά

April 4, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 3rd Grade by kelly

Το μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας υπηρετεί το σκοπό της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών, με τη διεύρυνση του φάσματος της πολυπολιτισμικότητας και της πολυγλωσσίας, την προαγωγή του εγγραμματισμού και την ενίσχυση της γενικής γλωσσικής ικανότητας των μαθητών, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην πνευματική και συναισθηματική τους ανάπτυξη, καθώς και στην σταδιακή διαμόρφωση αξιών, στάσεων, συμπεριφορών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων μέσα σε μια κοινωνία και για μια κοινωνία συνεχώς μεταβαλλόμενη, πολύγλωσση και πολυπολιτισμική.

Ειδικότερα, αποτελείται από τις ενότητες:

 • Sprachen lernen
  Hier lerne ich: να αναφέρομαι στην πράξη ή στη διαδικασία και όχι στο πρόσωπο.
 • Beziehungen
  Hier lerne ich: να περιγράφω τα εσωτερικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά κάποιου.
 • Taschengeld
  Hier lerne ich: να μιλάω για τα οικονομικά μου και τον τρόπο διαχείρισής τους.
 • Europäisches Portfolio der Sprachen
  Hier lerne ich: να φτιάχνω και να συμπληρώνω το δικό μου ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο γλωσσών.
 • Wie war es damals?
  Hier lerne ich: να διηγούμαι κάτι που έγινε στο παρελθόν.
 • Unser Klima
  Hier lerne ich: να κατανοώ τις βασικές πληροφορίες ενός δελτίου καιρού.
 • Informations- technologie (IT)
  Hier lerne ich: να μιλώ για νέες τεχνολογίες.
 • Berühmte Persönlichkeiten
  Hier lerne ich: πληροφορίες για 3 σημαντικές προσωπικότητες.
 • Studium und Beruf
  Hier lerne ich: λεξιλόγιο σχετικά με το θέμα <<σπουδές>> και <<επάγγελμα>> .