Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών (Β Γενικού Λυκείου – Επιλογής)

April 6, 2012 in Classes, High School, High School 2nd Grade by kelly

Οι Κοινωνικές Επιστήμες, δηλαδή, η Κοινωνιολογία, η Οικονομία, η Κοινωνική Ανθρωπολογία, η Ψυχολογία, η Νομική και η Πολιτική Επιστήμη, αναλαμβάνουν την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. Κάθε μία από αυτές παρέχει συστηματικές και μεθοδικές γνώσεις για να αναλυθεί ο συγκεκριμένος τομέας τον οποίο μελετά: η οικονομία, οι κοινωνικές σχέσεις, η πολιτική δραστηριότητα κτλ.

Το βιβλίο της Ιστορίας των Κοινωνικών Επιστημών έχει στόχο να αποτελέσει μια χρήσιμη εισαγωγή στην κοινωνική σκέψη και προβληματική για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β’  Λυκείου. Η μελέτη της ιστορίας της κοινωνικής σκέψης δε σημαίνει στείρα εκμάθηση των ιδεών των μεγάλων στοχαστών για την κοινωνική πραγματικότητα, αλλά προσοικείωση μιας τελέσφορου λογικής και κριτικής ανάλυσης για την κατανόηση της κοινωνίας.

Η Ιστορία των Κοινωνικών Επιστημών είναι μια απόπειρα εισαγωγής στις πλέον βασικές έννοιες της κοινωνικής σκέψης και συστηματικής περιγραφής των πιο σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων της εποχής μας.

Tα περιεχόμενα του μαθήματος “Ιστορία των Κοινωνικών Επιστημών” είναι:

  • Εξέλιξη της επιστημονικής κοινωνικής σκέψης.
  • Αναφορά στις κοινωνικές συνθήκες και στους κοινωνικούς προβληματισμούς που συνέβαλαν στην ανάπτυξη των Κοινωνικών Επιστημών.
  • Παρουσίαση της κοινωνικής σκέψης των βασικών θεμελιωτών των Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογίας, Οικονομίας, Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ψυχολογίας).
  • Σύγχρονες τάσεις και σχολές (θεωρίες, μεθοδολογίες, τεχνικές, πρακτικές) των Κοινωνικών Επιστημών.
  • Αντικείμενο – διεπιστημονική ανάλυση κοινωνικού προβλήματος από τη σκοπιά των πέντε κοινωνικών επιστημών.
  • Η σημερινή κατάσταση των Κοινωνικών Επιστημών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.