Ιστορία των Eπιστημών & της Τεχνολογίας (Γ Γενικού Λυκείου – Επιλογής)

May 3, 2012 in Classes, High School, High School 3rd Grade by Fotis Aisopos

Η γνώση της Ιστορίας της επιστήμης και της τεχνολογίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την κατανόηση του ρόλου και της λειτουργίας τους ως θεμελιωδών συστατικών του σύγχρονου πολιτισμού.

Η ιστορία της επιστήμης είναι η ιστορία των ανθρώπων που προσπαθούν να κατανοήσουν τη φύση  (έμβια και μη), και στην προσπάθειά τους αυτή διατυπώνουν νέες έννοιες και νέους συλλογισμούς, χρησιμοποιούν  τα κατάλληλα εργαλεία της λογικής και των μαθηματικών,  διαμορφώνουν νέες θεωρίες και προτείνουν πειράματα.

Η Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας αποκτά σήμερα ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τη διδασκαλία και την έρευνα.

Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος είναι:

  • Η γνώση των διαδικασιών παραγωγής επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων.
  • Η ανάδειξη του ρόλου των ρήξεων αλλά και της συνέχειας στην περίπλοκη διαδικασία της εξέλιξης των επιστημονικών ιδεών.
  • Η κατανόηση, μέσα από τη γνώση, στοιχείων της πολιτιστικής μας ταυτότητας, που αφορούν την ιστορία της ελληνικής επιστήμης.