Λατινικά (Γ Γενικού Λυκείου – Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

May 3, 2012 in Classes, High School, High School 3rd Grade by Fotis Aisopos

Το εγχειρίδιο  Λατινικά Γ΄Λυκείου των Μ. Πασχάλη – Γ. Σαββαντίδη αποτελεί συνέχεια και ολοκλήρωση του αντίστοιχου εγχειριδίου της Β’ Λυκείου. Σε αυτό ολοκληρώνεται η διδασκαλία των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της λατινικής γλώσσας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

  • Τριάντα ενότητες-μαθήματα (XXI- L), στα οποία διδάσκονται βασικό λεξιλόγιο και συγκεκριμένα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της λατινικής.
  • Συγκεντρωτικό λεξιλόγιο για όλες τις ενότητες του εγχειριδίου και επαναληπτικές ασκήσεις.