Λογική: Θεωρία και Πρακτική (Γ Γενικού Λυκείου – Επιλογής)

May 3, 2012 in Classes, High School, High School 3rd Grade by Fotis Aisopos

Το βιβλίο αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια:

  • Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί­ σ­ύντομη εισαγωγή στην ιστορία της λογικής. Ξεκινώντας από τις απαρχές της λογικής, διαμέσου του Αριστοτέλη, του Θεόφραστου, της στωικής λογικής, της ελληνιστικής, αραβικής και μεσαιωνικής λογικής, φτάνει στη σύγχρονη συμβολική λογική.
  • Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάται, στο επίπεδο που ανταποκρίνεται στις δυνατότητες των μαθητών στους οποίους απευθύνεται, η προτασιακή λογική. Εδώ με τρόπο αναλυτικό και διαλογικό εισάγονται τα πρώτα στοιχεία συμβολισμού.
  • Στο τρίτο κεφάλαιο συνεχίζεται η μελέτη της δομής των προτάσεων και του σχετικού συμβολισμού με τα απαραίτητα στοιχεία από την κατηγορηματική λογική.
  • Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει στοιχεία πρακτικής λογικής. Κύριος στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να εφαρμόσει ο μαθητής, στον προφορικό και γραπτό λόγο, όσα έμαθε στα προηγούμενα κεφάλαια.