Νεοελληνική Λογοτεχνία (Γ΄ Γενικού Λυκείου – Θεωρητικής Κατεύθυνσης – Θετικής Κατεύθυνσης επιλογής)

May 3, 2012 in Classes, High School, High School 3rd Grade by Fotis Aisopos

Το βιβλίο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Λυκείου έχει σκοπό να οδηγήσει τον μαθητή σε μια συστηματικότερη γνωριμία με τη λογοτεχνία. Τα κείμενα που ανθολογούνται στο βιβλίο αυτό είναι κλασικά κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τα οποία χωρίζονται σε θεματικές ενότητες και προσωπογραφίες λογοτεχνών. Τα συνοδευτικά κείμενα, στην τελευταία ενότητα του βιβλίου, έχουν ως σκοπό τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας και της ανάγνωσης των κειμένων στις άλλες ενότητες του βιβλίου. Ειδικότερα, η παρουσίαση των κειμένων στηρίζεται στα παρακάτω λογοτεχνικά είδη:

Α. Ποίηση

Β. Πεζογραφία

Γ. Συνοδευτικά κείμενα