Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία (Β Γενικού Λυκείου – Επιλογής)

April 9, 2012 in Classes, High School, High School 2nd Grade by kelly

Στο βιβλίο της Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας της Β΄ Λυκείου ανθολογούνται μια σειρά από ποιητικά και πεζογραφικά κείμενα τα οποία έχουν ως σκοπό να αναδείξουν την ποικιλία και τη δημιουργική επικοινωνία των λογοτεχνικών αναζητήσεων που αναπτύχθηκαν στο κέντρο και την περιφέρεια της νεότερης Ευρώπης. Τα κείμενα του ανθολογίου επιχειρούν την εκπροσώπηση των λογοτεχνικών τάσεων, ρευμάτων και τεχνοτροπιών που εμφανίστηκαν και αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη από την Αναγέννηση ώς τις μέρες μας. Το ανθολόγιο χωρίζεται σε δύο μεγάλες ενότητες (ποίηση-πεζογραφία) και ένα παράρτημα στο οποίο ο μαθητής μπορεί να ανατρέξει σε δεκατέσσερα κείμενα που μπορούν να διαβαστούν συνδυαστικά με ορισμένα από τα ανθολογούμενα έργα. Ειδικότερα, η παρουσίαση των κειμένων στηρίζεται στους παρακάτω άξονες:

Ποίηση

Πεζογραφία

Παράρτημα