Πληροφορική

April 4, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 2nd Grade by kelly

Το βιβλίο Πληροφ­ορικής της­ Β Γυμνασίου ασχολείται με τα παρακάτω θέματα:­

  • Γνωριμία με τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα
  • Επικοινωνία με τον υπολογιστή
  • Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δημιουργίας
  • Ο υπολογιστής στο επάγγελμα

Πιο αναλυτικά, στη Β Γυμνασίου θα αναφερθούν οι βασικές αρχές λειτουργίας του υπολογιστή, ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να κάνουν χρήση του υπολογιστή σε ακόμη περισσότερες καθημερινές τους ασχολίες.