Πολυμέσα – Δίκτυα (Γ Γενικού Λυκείου – Επιλογής)

May 3, 2012 in Classes, High School, High School 3rd Grade by Fotis Aisopos

Το μάθημα έχει ως σκοπό να αποκτήσει ο μαθητής εμπειρία και δεξιότητες στη ­διαδικασία σχεδίασης, υλοποίησης και αξιολόγησης μιας απλής εφαρμογής πολυμέσων καθώς και βασικές γνώσεις και την απαραίτητη τεχνογνωσία σε θέματα θεμελίωσης των δικτύων υπολογιστών και των εφαρμογών τους σε κοινωνικές και παραγωγικές δραστηριότητες. Η προσέγγιση των εννοιών και η καλλιέργεια δεξιοτήτων ταξινομούνται σε δύο άξονες-ενότητες: Πολυμέσα και Δίκτυα. Στην ενότητα Πολυμέσα παρουσιάζονται ο κόσμος των πολυμέσων, η ανάλυση και σχεδίαση εφαρμογής πολυμέσων, η υλοποίηση εφαρμογής πολυμέσων και, τέλος, οι εφαρμογές πολυμέσων στη ζωή μας. Στην ενότητα Δίκτυα παρουσιάζονται οι επικοινωνίες δεδομένων, οι βασικές αρχές δικτύων, τα τοπικά δίκτυα, τα δίκτυα ευρείας περιοχής και, τέλος, το διαδίκτυο και οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.