Ρητορικά Κείμενα (Β Γενικού Λυκείου – Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

April 9, 2012 in Classes, High School, High School 2nd Grade by kelly

Tο εγχειρίδιο Ρητορικά Κείμενα της Β’ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης στοχεύει να εξοικειώσει τους μαθητές με την αρχαία ελληνική ρητορική μέσα από το έργο σημαντικών εκπροσώπων της, όπως ο Λυσίας, ο Δημοσθένης και ο Ισοκράτης. Για τον σκοπό αυτό ο καθένας από τους τρεις συγκεκριμένους ρήτορες αντιπροσωπεύεται στο εγχειρίδιο με δύο λόγους του, οι οποίοι παρατίθενται στο σύνολό τους ή αποσπασματικά. Ειδικότερα περιλαμβάνονται οι εξής λόγοι:

  • Λυσίου Κατά Φίλωνος δοκιμασίας και Υπέρ Μαντιθέου,
  • Δημοσθένους Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας και Υπέρ Μεγαλοπολιτών,
  • Ισοκράτους Περί ειρήνης και Αρεοπαγητικός.

Στο εγχειρίδιο υπάρχουν επιμέρους κατατοπιστικές εισαγωγές για την αρχαία ελληνική ρητορική, για τον βίο και το έργο του κάθε ρήτορα και για το κάθε έργο που παρατίθεται. Το αρχαίο κείμενο κάθε λόγου συνοδεύεται από άφθονα γλωσσικά και ερμηνευτικά σχόλια και ερωτήσεις.