Σοφοκλέους Τραγωδίαι: «Αντιγόνη» και «Φιλοκτήτης» (Β Γενικού Λυκείου – Γενικής Παιδείας)

May 3, 2012 in Classes, High School, High School 2nd Grade by kelly

Το διδακτικό εγχειρίδιο Σοφοκλέους τραγωδίαι περιέχει τις τραγωδίες Αντιγόνη και Φιλοκτήτης. Περιλαμβάνει μια εκτενή εισαγωγή για το δράμα, την τραγωδία, τους δραματικούς αγώνες, το αρχαίο θέατρο, τους συντελεστές της παράστασης, τους προδρόμους των μεγάλων τραγικών και τους μεγάλους τραγικούς. Σε κάθε τραγωδία παρατίθενται τα διαλογικά μέρη από το πρωτότυπο, ενώ τα λυρικά κομμάτια είναι μεταφρασμένα. Για κάθε τραγωδία στο α΄ μέρος του εγχειριδίου παρέχεται το αρχαίο κείμενο και τα γλωσσικά σχόλια, ενώ στο β΄ μέρος συγκεντρώνονται τα ερμηνευτικά σχόλια και οι ασκήσεις. Στο τέλος του εγχειριδίου υπάρχει επίμετρο και λεξικό βασικών θεατρικών όρων.