Σοφοκλέους τραγωδίαι: «Οιδίπους Τύραννος» και «Αίας» (Β Γενικού Λυκείου – Γενικής Παιδείας)

May 3, 2012 in Classes, High School, High School 2nd Grade by kelly

Το διδακτικό εγχειρίδιο Σοφοκλέους τραγωδίαι περιέχει τις τραγωδίες Οιδίπους Τύραννος και Αίας. Σε κάθε τραγωδία προηγείται μια εισαγωγή που παρέχει πληροφορίες για τον μύθο του Οιδίποδα ή του Αίαντα αντίστοιχα, καθώς και για τις ομώνυμες τραγωδίες. Ακολουθεί το κείμενο σε νεοελληνική μετάφραση συνοδευόμενο από ερμηνευτικά και πραγματολογικά σχόλια.