Στατιστική (Γ Γενικού Λυκείου – Επιλογής)

May 3, 2012 in Classes, High School, High School 3rd Grade by Fotis Aisopos

Η Στατιστική προσπαθεί να ερμηνεύσει φαινόμενα του πραγματικού κόσμου που εμπεριέχουν μεταβλητότητα και αβεβαιότητα. Εφαρμόζει μεθόδους συλλογής, οργάνωσης και ανάλυσης αριθμητικών κατά βάση δεδομένων και χρησιμοποιείται σε όλους τους κλάδους της επιστήμης. Η σπουδαιότητα και η χρησιμότητά της αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι διδάσκεται σ’ όλες σχεδόν τις πανεπιστημιακές σχολές και όχι μόνο. Στο βιβλίο αυτό, που απευθύνεται στους μαθητές της Γ’ τάξης του Ενιαίου Λυκείου όλων των κατευθύνσεων ως μάθημα επιλογής καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να περιοριστεί η μαθηματική διαδικασία στα όρια της απολύτως αναγκαίας γνώσης για την επίλυση των στατιστικών προβλημάτων.
Η ύλη που περιέχεται είναι αυτή που προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών που εκπόνησε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για το σκοπό αυτό. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην παράθεση πολλών παραδειγμάτων και στην επιλογή των ασκήσεων για να καταστούν οι έννοιες όσο το δυνατόν πιο απλές και κατανοητές. Πιο συγκεκριμένα στα πρώτα δύο κεφάλαια γίνεται μια σύντομη αναφορά σε στοιχεία περιγραφικής στατιστικής και πιθανοτήτων τα οποία μελετώνται διεξοδικά στο βιβλίο Γενικής Παιδείας της Γ’ τάξης. Στο τρίτο κεφάλαιο εισάγονται οι αρχικές έννοιες της Επαγωγικής Στατιστικής με την αναλυτική παρουσίαση των κατανομών πιθανότητας της έννοιας του όρου τυχαία μεταβλητή διακριτή και συνεχής καθώς και της αναμενόμενης τιμής και διακύμανση της. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται οι ειδικές κατανομές διακριτών τυχαίων μεταβλητών όπως η κατανομή Bernoulli, η διωνυμική, η γεωμετρική κατανομή καθώς η υπεργεωμετρική και η Poisson. Το πέμπτο κεφάλαιο πραγματεύεται αντίστοιχα τις ειδικές κατανομές συνεχών τυχαίων μεταβλητών και πιο συγκεκριμένα την κανονική κατανομή, την κατανομή χ2(ν) όπως και την t(v-1). Τέλος στο έκτο κεφάλαιο δίνονται στοιχεία εκτιμητικής και εισάγεται ο έλεγχος υποθέσεων. Οι αποφάσεις ή εκτιμήσεις στη στατιστική έχουν στοχαστικό χαρακτήρα. Ο μαθητής γίνεται οικείος με τη θεωρία λήψης αποφάσεων και με τη στατιστική συμπερασματολογία.