Στοιχεία Γεωπονίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (Γ Γενικού Λυκείου – Επιλογής)

May 3, 2012 in Classes, High School, High School 3rd Grade by Fotis Aisopos

Έχει επανειλημμένα διαπιστωθεί η ανάγκη να γνωρίσει ο μαθητής τις βασικές πηγές πρώτων υλών και υπηρεσιών για τρόφιμα, ίνες, προϊόντα ένδυσης και υπόδυσης, ενεργειακά υλικά, βιοτεχνολογικά προϊόντα, κηποτεχνικές εφαρμογές, κ.λπ., προκειμένου να αποκτήσει την αναλυτική και συνθετική αντίληψη για την προέλευση και χρήση τους. Οι πηγές αυτές κατά κύριο λόγο αναφέρονται στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, δάση, αλιεία και ορυκτά) της οικονομίας, αλλά και στις λειτουργικές διασυνδέσεις του με τους τομείς δευτερογενή (επεξεργασία και μεταποίηση πρώτων υλών) και τριτογενή (υπηρεσίες χρηματοπιστωτικές, εκπαιδευτικές κ.λπ.).
Η σύγχρονη τεχνολογία, ο αστικός τρόπος ζωής και η εξέλιξη της κοινωνίας των πληροφοριών παρουσιάζουν διάφορες μορφές τελικών προϊόντων έτοιμων για κατανάλωση, χωρίς να δίνουν άμεσα την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο για προβληματισμό, ιδέες και ανάπτυξη κριτικής σκέψης γύρω από την προέλευσή τους, αλλά κυριότερα για το σχεδιασμό νέων προϊόντων και νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με σεβασμό στον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
Οι γεωπονικές επιστήμες αξιοποιούν γνώσεις εφαρμογής της βιολογίας, της φυσικής, της χημείας, των μαθηματικών, της οικονομίας, της κοινωνιολογίας κ.λπ. και στοχεύουν στην οργανωμένη και συστηματική παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών φυτικής και ζωικής παραγωγής, που συνδέονται με την υλική ευημερία και αισθητική αναψυχή του ανθρώπου, καθώς και με την προστασία του χώρου δράσης του.
Ο αγροτικός χώρος, στις αναπτυγμένες χώρες, είναι η μετεξέλιξη του παραδοσιακού χώρου γεωργικής δραστηριότητας (φυτική και ζωϊκή παραγωγή) και συνδέεται με την ανάπτυξη κοινωνικών και οικονομικών δομών για επιχειρηματική γεωργία, περιβαλλοντική προστασία, ενέργειες απερήμωσης και προστασίας νερού, περιαστικές δραστηριότητες κ.ά.
Με τις σκέψεις αυτές δημιουργήθηκε το παρόν εγχειρίδιο ως εργαλείο εκπαιδευτικής αναφοράς, το οποίο και αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τον μαθητή σε βασικές αρχές σύγχρονης γεωπονικής τεχνογνωσίας και προσανατολισμού στον αγροτικό χώρο και να του προσδώσει την ικανή και αναγκαία κριτική θεώρηση, αλλά και φαντασία, για τις δυνατότητες ενδεχόμενης επαγγελματικής απασχόλησης του.