Φιλοσοφικός Λόγος (Γ Γενικού Λυκείου – Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

May 3, 2012 in Classes, High School, High School 3rd Grade by Fotis Aisopos

Το εγχειρίδιο Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος της Γ’ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης στοχεύει να εξοικειώσει τους μαθητές με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και ειδικότερα με το έργο δύο κορυφαίων εκπροσώπων της, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Στην αρχή του εγχειριδίου προτάσσεται εισαγωγή, στην οποία εξετάζονται οι ιστορικές συνθήκες γέννησης της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και η εξέλιξή της από τους Προσωκρατικούς έως τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Τα κείμενα που ανθολογούνται στις επιμέρους διδακτικές ενότητες προέρχονται από τους πλατωνικούς διαλόγους Πρωταγόρας και Πολιτεία και από τα αριστοτελικά συγγράμματα Ηθικά Νικομάχεια και Πολιτικά. Σε κάθε διδακτική ενότητα το αρχαιοελληνικό κείμενο συνοδεύεται από άφθονα γλωσσικά και ερμηνευτικά σχόλια και θέματα για συζήτηση.