Χημεία (Β Γενικού Λυκείου – Γενικής Παιδείας)

May 3, 2012 in Classes, High School, High School 2nd Grade by kelly

Με ένα πολύ απλό ύφος γίνεται προσπάθεια να δοθούν οι θεμελιώδεις αρχές της Χημείας και μέσα από παραδείγματα της καθημερινής ζωής, ώστε και πιο κατανοητές να γίνουν και επιπλέον να βοηθήσουν τον αναγνώστη – μαθητή να αναπτύξει ένα κριτικό βλέμμα για ότι συμβαίνει γύρω και μέσα του.

  • Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εισαγωγή στην Οργανική Χημεία με τη μελέτη του άνθρακα, της ταξινόμησης των οργανικών ενώσεων και των ομόλογων σειρών, καθώς και η ονοματολογία των οργανικών ενώσεων και τα ζητήματα ισομέρειας.
  • Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ιδιοτητες του πετρελαίου και των υδρογονανθράκων
  • Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι αλκοόλες και οι φαινόλες καθώς και οι εφαρμογές τους στην καθημερινή ζωή.
  • Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται τα καρβοξυλικά οξέα και οι κατηγορίες τους ανάλογα με τις χημικές τους ιδιοτητες.
  • Τέλος, στο κεφάλαιο «Βιομόρια και άλλα μόρια» προσεγγίζονται οι υδατάνθρακες, τα λίπη, τα έλαια και οι πρωτεΐνες, και δίνεται έμφαση στα σαπούνια και την απορρυπαντική δράση τους καθώς και το ρόλο των πρωτεϊνών.