Χημεία (Β Γενικού Λυκείου – Θετικής Κατεύθυνσης)

May 3, 2012 in Classes, High School, High School 2nd Grade by kelly

Η ύλη της Χημείας Β’ Λυκείου, εξασφαλίζει τη βασική ενημέρωση  – μόρφωση όλων των μαθητών, σε αναγκαία και χρήσιμα θέματα χημείας αλλά και το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο. Η ύλη της Χημείας Β΄ Λυκείου εξασφαλίζει τα απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή της μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στους μαθητές που θα θελήσουν να ασχοληθούν με τομείς που έχουν σχέση με τη χημεία και την τεχνολογία της.