Avatar of kelly

by kelly

Χημεία

April 4, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 3rd Grade by kelly

Το βιβλίο της Χημείας της Γ’ Γυμνασίου γράφτηκε με τη σκέψη ότι εσείς, οι μαθητές του σήμερα, αύριο θα λαμβάνετε αποφάσεις. Γι’ αυτό κυρίως το λόγο έχει γίνει προσπάθεια τα θέματα της Χημείας να συνδέονται με την καθημερινή ζωή και με την εξέλιξη της επιστήμης.

 

Με τη χρήση σημαντικών διαθεματικών εννοιών, όπως η αλληλεπίδραση, η επικοινωνία, η μεταβολή κ.ά., επιχειρείται η σύνδεση με όλους τους τομείς της κοινωνικής πραγματικότητας και τις άλλες επιστήμες.
Το βιβλίο είναι οργανωμένο σε τρεις ενότητες:

 • 1η ενότητα Οξέα – Βάσεις – Άλατα
 • 2η ενότητα Ταξινόμηση των στοιχείων – Στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
 • 3η ενότητα H Χημεία του άνθρακα

Κάθε ενότητα χωρίζεται σε επιμέρους κεφάλαια τα οποία συνοδεύονται από ερωτήσεις, ασκήσεις και δραστηριότητες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διδακτέα ύλη και να αυτοαξιολογηθείτε. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν κείμενα που συνδέουν την ύλη με την καθημερινή ζωή ή τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Τα κείμενα αυτά θεωρούνται απαραίτητα για να συνδυάσετε τις γνώσεις που σας παρέχει το μάθημα της Χημείας με αυτά που γνωρίζετε μέσα από την εμπειρία σας, αλλά και να αναπτύξετε την κριτική σας ικανότητα.

Avatar of kelly

by kelly

Φυσική

April 4, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 3rd Grade by kelly

Φίλε Μαθητή, ελπίζουμε ότι προσέρχεσαι στα μαθήματα της Φυσικής της Γ’ Γυμνασίου με μεγάλο ενδιαφέρον για τη συνέχεια και μερικοί από εσάς μάλιστα έχετε ήδη αισθανθεί ότι το “οδοιπορικό” αυτό της Επιστήμης που ξεκινήσατε, θα επιθυμούσατε να το συνεχίσετε σε όλη σας τη ζωή. Αυτό το “σκίρτημα” όταν συνοδεύεται από καλές επιδόσεις στο σχολείο, οι παιδαγωγοί το ονομάζουν “κλίση προς την επιστήμη” η οποία πρέπει να καλλιεργηθεί με περισσότερη μελέτη και συνεργασία με τους καθηγητές σας.
Ιδιαίτερα απευθυνόμενοι σε όσους από εσάς αποκομίσατε από τα μαθήματα της Φυσικής της Β Γυμνασίου περισσότερες απορίες και ερωτήματα παρά ερμηνείες και απαντήσεις θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι δεν πρέπει να απογοητεύεστε γιατί είναι συστατικό της οικοδόμησης της γνώσης, η συνεχής διατύπωση ερωτημάτων και αμφιβολιών. Στη πρόοδο της επιστήμης έχουν μεγαλύτερη αξία τα σημαντικά ερωτήματα παρά οι προσωρινές ερμηνείες οι οποίες ενίοτε ανατρέπονται από την εξέλιξη   της ίδιας της   επιστήμης.
Σε καλούμε να εντείνεις τη προσπάθειά σου στη συνέχεια των μαθημάτων της Φυσικής της Γ’ Γυμνασίου, σε αυτόν τον ανεπανάληπτο διάλογο της Φύσης με τον Άνθρωπο που σου προσφέρει το Σχολείο.
Στο βιβλίο Φυσικής της Γ’ Γυμνασίου ακολουθήσαμε τις ίδιες βασικές αρχές και έννοιες που υιοθετήσαμε στ­ο βιβλίο της Β Γυμνασίου όπως:

 • ­Την έννοια του φυσικού συστήματος
 • Την αρχή διατήρησης της ενέργειας
 • Το πρότυπο της δομής της ύλης
 • Τη σχέση μικροσκοπικών και μακροσκοπικών φαινομένων

Το βιβλίο της φυσικής της Γ’ Γυμνασίου αποτελείται από τέσσερις ενότητες: τον Ηλεκτρισμό, τις Ταλαντώσεις, την Οπτική, τα Πυρηνικά φαινόμενα.

Avatar of kelly

by kelly

Πληροφορική

April 4, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 3rd Grade by kelly

Το βιβλίο Πληροφορικής της Γ Γυμνασίου περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:­

 • Γνωριμία με τον υπολογιστή­ ως ενιαίο σύστημα – Προγραμματισμός
 • Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δημιουργίας
 • Ο υπολογιστής στην κοινωνία και στον πολιτισμό

Πιο αναλυτικά, στη Γ Γυμνασίου, μέσα από το μάθημα της Πληροφορικής, οι μαθητές θα γνωρίσουν διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, τα βασικά στάδια επίλυσης προβλήματος με τη χρήση υπολογιστή, τη δημιουργία και εκτέλεση προγράμματος και θα ασχοληθούν με τη δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής. Επίσης, θα ασχοληθούν με την επίδραση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην επιστήμη, την τέχνη, τον πολιτισμό, τη γλώσσα, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής κτλ.

Avatar of kelly

by kelly

Μαθηματικά

April 4, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 3rd Grade by kelly

Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου, έχει σκοπό να βοηθήσ­ει εσένα το μαθητή της Γ’ Γυμνασίου, να κατανοήσεις και να εμπεδώσεις τις διάφ­ορες μαθηματικές έννοιες και να αποκτήσεις τις αναγκαίες δεξιότητες που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης σου.
Η ύλη του βιβλίου είναι οργανωμένη σε δύο μέρη. Το Α’ Μέρος περιλαμβάνει 5 Κεφάλαια που αναφέρονται στην Άλγεβρα, ενώ το Β’ Μέρος περιλαμβάνει 2 Κεφάλαια που αναφέρονται στη Γεωμετρία και την Τριγωνομετρία. Κάθε Κεφάλαιο χωρίζεται σε ενότητες μαθημάτων.
Σε κάθε ενότητα περιλαμβάνονται:
1. Οι κύριοι στόχοι
2. Η δραστηριότητα
3. Το κυρίως μάθημα
4. Παραδείγματα – Εφαρμογές
5. Ερωτήσεις κατανόησης
6. Προτεινόμενες ασκήσεις και προβλήματα
Σε ορισμένες ενότητες περιλαμβάνονται συμπληρωματικά:

 • ­Θέματα από την Ιστορία των Μαθηματικών και Δραστηριότητες που στοχεύουν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον σου ώστε να συνεισφέρουν στην κατανόηση των εννοιών και των μαθηματικών προβλημάτων στα οποία αναφέρονται.
 • Διαθεματικά σχέδια εργασίας.

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν:

 • Γενικές Επαναληπτικές ασκήσεις και προβλήματα και μια σύντομη Επανάληψη – Ανακεφαλαίωση με τις βασικότερες γνώσεις που αποτελούν τον πυρήνα του κεφαλαίου.

Το βιβλίο κλείνει με:

 • Απαντήσεις – Υποδείξεις των ασκήσεων και Ευρετήριο όρων.

Πιστεύουμε ότι το βιβλίο αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης παιδαγωγικής και ότι οι γνώσεις που θα αποκτήσεις από αυτό θα σε βοηθήσουν στα επόμενα βήματά σου. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του βιβλίου αυτού εκτός από τη δική σου προσπάθεια, χρειάζεται και η αρμονική συνεργασία με τον καθηγητή σου.

Avatar of kelly

by kelly

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

April 4, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 3rd Grade by kelly

Στο σχολικό εγχειρίδιο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου μελετώνται αντιπροσωπευτικά έργα με κριτήριο την ιστορική εξέλιξη της λογοτεχνίας μας από τον 9ο αιώνα μ.Χ. ώς σήμερα. Παράλληλα, εξετάζονται και έργα από την ξένη λογοτεχνία. Ειδικότερα, η παρουσίαση των κειμένων στηρίζεται στις παρακάτω περιόδους: ­

 • Δημοτικά Τραγούδια
 • Η λόγια παραγωγή (1000-1600)
  • α. Κρητική ­λογοτεχνία
  • β. Νεοελληνικός Διαφωτισμός
 • Ο 19ος αιώνας ώς το 1880
  • α. Απομνημονεύματα
  • β. Η επτανησιακή Σχολή
  • γ. Οι Φαναριώτες και η Ρομαντική Σχολή των Αθηνών
  • δ. Η νέα Αθηναϊκή Σχολή (1880-1922)
 • Η νεότερη λογοτεχνία
  • α. Η περίοδος από το 1922–1945
  • β. Πρώτη μεταπολεμική περίοδος
  • γ. Δεύτερη μεταπολεμική γενιά και γενιές του ’70 και του ’80­
Avatar of kelly

by kelly

Θρησκευτικά

April 4, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 3rd Grade by kelly

Η μελέτη της Ιστορίας μέσα από την ανάλυση στα αίτια, στις αφορμές και στα αποτελέσματα των ιστορικών γεγονότων φωτίζει την ίδια την πορεία της ανθρώπινης ζωής και του πολιτισμού. Στη συνέχεια το βιβλίο επικεντρώνεται στην ιστορία της Εκκλησίας και στη μελέτη της. Αναλύονται η έννοια της Εκκλησίας, η ιστορική της πορεία και δράση οι πηγές και ο τρόπος προσέγγισής τους.

Ως ξεκίνημα της Εκκλησίας ορίζεται η Πεντηκοστή. Η ιστορία ξεκινά στα Ιεροσόλυμα μέσα από τη δημιουργία των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων. Εξιστορούνται τα γεγονότα της εκλογής των 7 διακόνων από τον λαό, ο μαρτυρικός θάνατος του πρωτομάρτυρα Στέφανου, η σύλληψη του Πέτρου και το μαρτύριο του Ιακώβου του Αδελφοθέου. Στη συνέχεια εξιστορείται η ζωή και η δράση του αποστόλου Παύλου. Παραθέτονται χωρία από τις επιστολές του Παύλου καθώς και τα γεγονότα της 1ης Αποστολικής Συνόδου εστιάζοντας στον συλλογικό τρόπο λήψης των αποφάσεων. Ακολουθεί η οριστική ρήξη μεταξύ Ιουδαίων και Χριστιανών και  το μαρτύριο του Παύλου στη Ρώμη.

Γίνεται αναφορά στους μεγάλους διωγμούς, στο πλήθος των μαρτύρων, στην παρρησία των Απολογητών, στις κατακόμβες της Ρώμης και της Μήλου ως τόπος καταφυγής . Εξιστορούνται στη συνέχεια το μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου, η μορφή του Ιγνάτιου του Θεοφόρου, ο Βίος και το μαρτύριο του Αγίου Ιγνατίου. Τέλος παρουσιάζεται το διάταγμα των Μεδιολάνων ως ο νέος δρόμος που ανοίχτηκε για τους χριστιανούς.

Παρουσιάζεται η συνάντηση Χριστιανισμού – Ελληνισμού, οι αμοιβαίες επιρροές, οι προσλήψεις και συνθέσεις, οι διαφοροποιήσεις και οι συγκρούσεις. Ακολουθεί αναφορά στις Αιρέσεις που αποτέλεσαν εσωτερική πληγή της Εκκλησίας. Παρουσιάζονται οι διδασκαλίες που προκάλεσαν φθορές και ταραχή στο εκκλησιαστικό σώμα και μεγάλες μορφές όπως ο Μέγας Αθανάσιος και ο Μέγας Βασίλειος. Γίνεται αναφορά στη Χριστιανική άσκηση – Μοναχισμός και στο ρεύμα του Ησυχασμού καθώς επίσης και αναφορά στα ορθόδοξα μοναστήρια  Ακολουθεί ο ρόλος των Οικουμενικών Συνόδων στη ζωή της Εκκλησίας, οι αποφάσεις της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου.  Εξιστορείται η περίδοδος της Εικονομαχίας ως μια τραγωδία που συγκλόνισε την Εκκλησία. Τέλος υπάρχει αναφορά στους ρυθμούς των ναών, στους συμβολισμούς των μερών τους, στις φορητές εικόνες και τοιχογραφίες, στην υμνολογία, υμνογραφία και την εκκλησιαστική μουσική.

Εξιστορούνται ο βίος και το έργο των Κύριλλου και Μεθόδιου εστιάζοντας στον εκχριστιανισμός των Σλαύων. Ακολουθούν τα γεγονότα της εξάπλωσης του Χριστιανισμού στη Δυτική Ευρώπη. Παρουσιάζονται οι μορφές του αγίου Πατρικίου, των αγίων Ειρηναίου Λυώνος και Αμβρόσιου Μεδιολάνων.  Παρουσιάζεται η εκκλησιαστική τέχνη στη Δύση, η ναοδομία, η εικονογραφία και η γλυπτική στη Δυτική εκκλησιαστική τέχνηκαι η Δυτική υμνολογία και μουσική. Τέλος παρουσιάζονται τα γεγονότα και οι επιπτώσεις του σχίσματος του 1054.

Ακολουθούν τα γεγονότα της Μεταρρύθμισης στη Δυτική Χριστιανοσύνη, παρουσιάζονται οι μορφές του Μαρτίνου Λούθηρου και των μεταρρυθμιστών Καλβίνου και Ζβίγκλιου. Η επικράτηση της Μεταρρύθμισης και οι συνέπειές της σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη. Παρουσιάζονται οι νέες μορφές έκφρασης στην εκκλησιαστική τέχνη, τα νέα σχήματα στη χριστιανική μαρτυρία, διακονία και λατρεία και οι προσπάθειες ανασυγκρότησης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Τέλος εξετάζεται η Ανατολική Εκκλησία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, οι υπόδουλοι ορθόδοξοι λαοί κατά την Τουρκοκρατία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τέλος η δημιουργία της Αυτοκέφαλης Εκκλησία της Ελλάδος.

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται : Οι Ρωμαιοκαθολικοί στην εποχή μας. Η Β΄ Βατικανή Σύνοδος (1963-65). Η Θεολογία της Απελευθέρωσης και η δράση των Λατινοαμερικάνων Καθολικών. Οι Προτεστάντες στην εποχή μας. Οι Οικουμενικές προσπάθειες για την ενότητα των χριστιανών σήμερα. Η Ορθοδοξία στον σύγχρονο κόσμο. Ο ιδιαίτερος ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το όραμα και οι προσπάθειες για την ενότητα των χριστιανών. Η εγκύκλιος του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 1920. Οι προσπάθειες μεταξύ Ρωμαιοκαθολικών και Ορθοδόξων σήμερα.

Avatar of kelly

by kelly

Δραματική Ποίηση, Αριστοφάνη ‘Ορνιθες

April 4, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 3rd Grade by kelly

Το βιβλίο συγκρ­οτείται από την εισαγωγή, το (μεταφρασμένο) κείμενο, τα σχόλια, τις ερωτήσεις-ασκήσεις-δραστηριότητες, την επεξήγηση μετρικών όρων και την εικονογράφηση.
Στην εισαγωγή δίνονται στοιχειώδεις πληροφορίες για το αρχαίο θέατρο και το δράμα, για τον βίο και το έργο του Αριστοφάνη, για τη δομή των αριστοφανικών κωμωδιών και για τη συγκεκριμένη κωμωδία.
Το κείμενο τυπώνεται στις αριστερές σελίδες, τα σχόλια στις δεξιές. Στα αριστερά του κειμένου υπάρχουν πλαγιότιτλοι, που μερικές φορές είναι γραμμένοι με παιγνιώδη διάθεση, και διπλή αρίθμηση. Η αρίθμηση με τα έντονα στοιχεία αναφέρεται στη μετάφραση, η αρίθμηση μέσα σε αγκύλες αναφέρεται στο αρχαίο κείμενο και ενδιαφέρει μόνο τους διδάσκοντες.
Στην αρχή κάθε μείζονος οργανικής ενότητας (πρόλογος, πάροδος κ.ο.κ.), συχνά και στην αρχή επιμέρους ενοτήτων ή και σκηνών, υπάρχει εισαγωγικό σημείωμα που διαφωτίζει πρωτίστως σχετικά με τη λειτουργία της συγκεκριμένης ενότητας ως συστατικού μέρους της κωμωδίας, σπανιότερα για το περιεχόμενο της αντίστοιχης ενότητας των Ορνίθων. Πριν από το εισαγωγικό σημείωμα τυπώνονται με διαφορετικό χρώμα οι έννοιες-κλειδιά.Για να μην κατακερματίζεται το κείμενο σε πολύ μικρές ενότητες και καταστρέφεται η συνοχή του με τις συχνές παρεμβολές ασκήσεων, οι ερωτήσεις-ασκήσεις-δραστηριότητες παρατίθενται στο τέλος μεγάλων —και κατά κανόνα οργανικών— ενοτήτων. Για να εντοπίζονται ευκολότερα οι σελίδες με τις ασκήσεις, τυπώνεται στο δεξιό περιθώριο μια στήλη με εικόνες πουλιών που προέρχονται από πίνακες του Αλέκου Φασιανού.
Η εικονογράφηση, που δεν είναι απλώς διακοσμητική, παρέχει μερικές φορές, όπως, για παράδειγμα, στην εισαγωγή, με άμεσο τρόπο συγκεκριμένη εικόνα για ενδιαφέρουσες πτυχές του αρχαίου θεάτρου.

Avatar of kelly

by kelly

Γαλλικά

April 4, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 3rd Grade by kelly

Το μάθημα αυτό αποτελεί το τελευταίο από τα τρία βήματα για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο. Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εμπεδώσετε και να εμπλουτίσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε στις προηγούμενε­ς τάξεις ώστε να μπορείτε να αντεπεξέρχεστε σε πραγματικές συνθή­κες επικοινωνίας.­

Η προσπάθειά της συγγραφικής ομάδας στηρίχθηκε σε όλες τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους εκμάθησης των ξένων γλωσσών, καθώς και στις κατευθύνσεις που έχει θέσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η προσέγγιση της γλώσσας, όπως και στις προηγούμενες τάξεις, γίνεται μέσα από τη γνωριμία με το γαλλικό πολιτισμό που αποτελεί κομμάτι της κοινής μας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αναπτύξετε διαπολιτισμική συνείδηση και κίνητρα εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας.­

Avatar of kelly

by kelly

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

April 4, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 3rd Grade by kelly

Με το βιβλίο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας της Γ’ Τάξης ολοκληρώνεται μια προσπάθεια ανανέωσης της ύλης και του τρόπου διδασκαλίας του μαθήματος που ξεκίνησε από την Α’ τάξη του Γυμνασίου. Και το βιβλίο αυτό, όπως και των προηγούμενων τάξεων, περιλαμβάνει κείμενα της αττικής διαλέκτου, κυρίως της κλασικής εποχής αλλά και μεταγενέστερα. Η θεματολογία των κειμένων, κατά κανόνα αυτούσιων, η παρουσίαση των γλωσσικών και μορφολογικών στοιχείων, και, τέλος, η ποικιλία και η διαβάθμιση των ερωτήσεων και ασκήσεων, διευκολύνει τους μαθητές να αντιληφθούν τη διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, να κατανοήσουν τις ρίζες της γλώσσας που μιλούν και να ολοκληρώσουν την πρώτη βασική επαφή με την αρχαία ελληνική γλώσσα.­

Avatar of kelly

by kelly

Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων

April 4, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 3rd Grade by kelly

Στο βιβλίο αυτό έχουν ανθολογηθεί μεταφρασμένα φιλοσοφικά κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, ποιητικά ή πεζά. Μέσα από τα κείμενα αυτά, παρακολουθούμε τον φιλοσοφικό στοχασμό της αρχαιότητας, όπως αναπτύχθηκε στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου από τον 6ο αι. π.Χ. μέχρι και τον 6ο αι. μ.Χ., και την εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας.

Το βιβλίο απαρτίζεται από την Εισαγωγή, όπου αναλύεται η έννοια της φιλοσοφίας, δίνονται ορισμοί της και γίνεται λόγος για τη σημασία της στη ζωή του ανθρώπου, την ιστορική εξέλιξη της από την αρχαϊκή εποχή μέχρι την ύστερη αρχαιότητα, καθώς και τη διαίρεσή της σε κλάδους. Παράλληλα, αναφέρονται οι πηγές που στηρίζουν την παράδοση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Τα ανθολογημένα κείμενα που ακολουθούν, σε είκοσι τέσσερις ενότητες, αναδεικνύουν τον ηθικό, πολιτικό και κοινωνικό στοχασμό των φιλοσόφων της αρχαιότητας. Τα προβλήματα που εξετάζονται αναφέρονται στις έννοιες: γνώση και αλήθεια, φύση και κοινωνία, νόμος και φύση, ευδαιμονία και αρετή, πολιτεία και πολιτική οργάνωση, δικαιοσύνη και νόμος.

Οι είκοσι τέσσερις ενότητες κατανέμονται σε πέντε κεφάλαια. Από αυτά, τα δύο πρώτα είναι αφιερωμένα στους Προσωκρατικούς και τους Σοφιστές και το καθένα περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες. Τα επόμενα δύο αναφέρονται στους φιλοσόφους της κλασικής αρχαιότητας, Σωκράτη, Πλάτωνα και Αριστοτέλη, και περιέχουν πέντε ενότητες το καθένα. Το πέμπτο κεφάλαιο, αφιερωμένο στην κυνική φιλοσοφία, η οποία διαμορφώθηκε μετά τον θάνατο του Σωκράτη, και στις φιλοσοφικές σχολές των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, περιέχει έξι ενότητες. Κάθε κεφάλαιο συγκροτείται από έναν γενικό προοργανωτή, την εισαγωγή και τις επιμέρους ενότητες. Σε κάθε ενότητα υπάρχει το μεταφρασμένο κείμενο, στο οποίο προτάσσεται ο προοργανωτής, που παρουσιάζει με συντομία τους θεματικούς άξονες του κειμένου που έχει επιλεγεί, και συμπληρώνεται με τα σχόλια, τα παράλληλα κείμενα, τις ερωτήσεις, τις εργασίες και τις δραστηριότητες. Κάθε κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την ανακεφαλαίωση. Στο τέλος του βιβλίου, σε μια ενότητα, παρουσιάζεται η γενική επισκόπηση των προβλημάτων που αναπτύχθηκαν σε αυτό.