Avatar of kelly

by kelly

Χημεία (Β Γενικού Λυκείου – Επιλογής)

May 9, 2012 in Classes, High School, High School 2nd Grade by kelly

Η ύλη της Χημείας Β’ Λυκείου, εξασφαλίζει τη βασική ενημέρωση  – μόρφωση όλων των μαθητών, σε αναγκαία και χρήσιμα θέματα χημείας αλλά και το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο. Η ύλη της Χημείας Β΄ Λυκείου εξασφαλίζει τα απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή της μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στους μαθητές που θα θελήσουν να ασχοληθούν με τομείς που έχουν σχέση με τη χημεία και την τεχνολογία της.

Avatar of kelly

by kelly

Χριστιανισμός και Θρησκεύματα (Β Γενικού Λυκείου – Γενικής Παιδείας)

May 3, 2012 in Classes, High School, High School 2nd Grade by kelly

Το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού, αγαπητοί μαθητές, απευθύνεται σε σας τους νέους και τις νέες που προσπαθείτε να συγκροτήσετε τη δική σας κοσμοθεωρία και βιοθεωρία. Σας προσφέρει αφενός μεν μια συνολική παρουσίαση της χριστιανικής διδασκαλίας για τα μεγάλα ζητήματα (Θεός, Κόσμος, Άνθρωπος και Ζωή), αφετέρου δε σας παρέχει τη δυνατότητα να γνωρίσετε και τα σύγχρονα μεγάλα θρησκεύματα.

Οι πνευματικές αναζητήσεις και οι μεταφυσικές ανησυχίες σας – θετικό στοιχείο της εφηβείας – είναι δυνατό να βρουν ικανοποιητικές απαντήσεις μέσα από αυτό το μάθημα. Θεωρούμε δε ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία να συμπληρωθούν κάποιες ελλείψεις και να συζητηθούν κάποιες αμφισβητήσεις, αμφιβολίες ή και αντιρρήσεις σας ακόμη, σχετικές με το περιεχόμενο της ορθόδοξης πίστης. Αυτό επιβάλλεται ιδιαίτερα στην εποχή μας, κατά την οποία γινόμαστε μάρτυρες της ραγδαίας και αλματώδους επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου. Έχει διαπιστωθεί ότι η θρησκευτική πίστη έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει ουσιαστικά στην εξισορρόπηση μεταξύ των υλικών και πνευματικών απαιτήσεων και αναγκών της ανθρώπινης ύπαρξης.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι με την παρουσίαση και τη διαλογική ανάπτυξη των θεμάτων που απαρτίζουν τον πίνακα περιεχομένων του βιβλίου θα σας δοθεί η δυνατότητα να συμπληρώσετε την εγκύκλια μόρφωσή σας και να ολοκληρώσετε την προσωπικότητάς σας. Έτσι, θα μπορείτε να πάρετε θέση για τα μεγάλα ζητήματα της ζωής και να επιτύχετε τους ωραίους και υψηλούς στόχους σας προς το συμφέρον τόσο το προσωπικό όσο και το κοινωνικό.

Avatar of kelly

by kelly

Χημεία (Β Γενικού Λυκείου – Επιλογής)

May 3, 2012 in Classes, High School, High School 2nd Grade by kelly

Η ύλη της Χημείας Β’ Λυκείου, εξασφαλίζει τη βασική ενημέρωση  – μόρφωση όλων των μαθητών, σε αναγκαία και χρήσιμα θέματα χημείας αλλά και το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο. Η ύλη της Χημείας Β΄ Λυκείου εξασφαλίζει τα απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή της μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στους μαθητές που θα θελήσουν να ασχοληθούν με τομείς που έχουν σχέση με τη χημεία και την τεχνολογία της.

Avatar of kelly

by kelly

Φυσική (Β Γενικού Λυκείου – Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

May 3, 2012 in Classes, High School, High School 2nd Grade by kelly

H δομή και η συμπεριφορά των αερίων, οι βασικές αρχές της θερμοδυναμικής και η αρχή λειτουργίας των θερμικών μηχανών, το ηλεκτροστατικό, το βαρυτικό και το μαγνητικό πεδίο, η ηλεκτρομαγνητική επαγωγή και κάποιες αρχικές γνώσεις για τα εναλλασσόμενα ρεύματα είναι οι ενότητες που αναπτύσσονται στις σελίδες αυτού του βιβλίου.
Κάθε κεφάλαιο ξεκινάει με μια ή δυο εισαγωγικές παραγράφους που περιγράφουν το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε και υπενθυμίζουν κάποιες προγενέστερες βασικές γνώσεις. Οι βασικές σχέσεις κάθε κεφαλαίου είναι τονισμένες με γαλάζιο φόντο. Οι αποδείξεις κάποιων σχέσεων που κρίνονται πολύπλοκες έχουν γραφτεί με μικρότερους χαρακτήρες και καλό είναι να μελετώνται σε μια δεύτερη ανάγνωση. Τα λυμένα παραδείγματα υπηρετούν δύο στόχους. Φέρνουν το μαθητή σε επαφή με τις πραγματικές διαστάσεις των μεγεθών και υποδεικνύουν ένα τρόπο εργασίας για την επίλυση των ασκήσεων. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει σύνοψη που περιλαμβάνει τα βασικά συμπεράσματα του κεφαλαίου. Ακολουθούν οι δραστηριότητες, οι ερωτήσεις, οι ασκήσεις και τα προβλήματα.

Avatar of kelly

by kelly

Τεχνολογία Επικοινωνιών (Β Γενικού Λυκείου – Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

May 3, 2012 in Classes, High School, High School 2nd Grade by kelly

Τεχνολογία είναι η αξιοποίηση γνώσεων, εργαλείων και δεξιοτήτων για την επίλυση προβλημάτων. Η τεχνολογία συνδέεται άρρηκτα με την πράξη. Η μελέτη της τεχνολογίας μπορεί να γίνει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Όσον αφορά στην τεχνολογική εκπαίδευση συνήθως ξεκινούμε μελετώντας τεχνικές διαδικασίες. Εμπλεκόμαστε σε πρακτικές εφαρμογές αυτών που γνωρίζομε σχετικά με τον κόσμο της τεχνολογίας.

Για να γίνει ευκολότερη η μελέτη της τεχνολογίας, μπορούμε να διαιρέσουμε το περιεχόμενό της σε τρεις γενικούς τομείς: επικοινωνίες, παραγωγή και ενέργεια/ισχύς/μεταφορές. Η κάθε περιοχή από αυτές μπορεί να διαιρεθεί περαιτέρω. Η παραγωγή για παράδειγμα περιλαμβάνει κατασκευές και μεταποίηση.

Στο βιβλίο αυτό θα επικεντρώσομε το ενδιαφέρον μας στις τεχνολογίες που μας βοηθούν να επικοινωνούμε. Επικοινωνία είναι να μοιράζεσαι πληροφορίες, σκέψεις, ιδέες. Θα διαπιστώσεις ότι οι διαφορετικοί θεματικοί τομείς έχουν ομαδοποιηθεί σε συστήματα. Τα συστήματα επικοινωνίας που θα μάθεις στο βιβλίο αυτό είναι:

 • Συστήματα επικοινωνίας δεδομένων.
 • Συστήματα τεχνικού σχεδιασμού.
 • Οπτικά συστήματα.
 • Συστήματα παραγωγής γραφημάτων.
 • Συστήματα ήχου και εικόνας.
Avatar of kelly

by kelly

Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής (Β Γενικού Λυκείου – Επιλογής)

May 3, 2012 in Classes, High School, High School 2nd Grade by kelly

Η Αστρονομία είναι ένας απ’ τους πλέον συναρπαστικούς και ταχύτατα εξελισσόμενους κλάδους της επιστήμης. Ανέκαθεν, όχι μόνον επιστήμονες και σπουδαστές, αλλά και γενικότερα άνθρωποι με ανήσυχο νου έδειχναν και εξακολουθούν να δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον για τα επιτεύγματα και τις προόδους της επιστήμης αυτής. Τα συναρπαστικά θέματα, με τα οποία ασχολείται η Αστρονομία, αποτελούν πρόκληση για εκείνον που αρχίζει να τη γνωρίζει. Το Σύμπαν, που είναι το αντικείμενο μελέτης της Αστρονομίας, είναι ένας τεράστιος χώρος γεμάτος από αντικείμενα και διαδικασίες που δεν έχουν αντίστοιχα στη Γη. Είναι από κάθε άποψη εξαιρετικά ενδιαφέρον αλλά και χρήσιμο για το σύγχρονο άνθρωπο να γνωρίσει το φυσικό κόσμο που τον περιβάλλει και να γίνει κοινωνός του θαυμαστού κόσμου του Σύμπαντος.

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για το μάθημα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ», που διδάσκεται στη Β’ τάξη του Ενιαίου Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η ύλη του μαθήματος έχει χωριστεί σε εννέα κεφάλαια, καθένα από τα οποία είναι και μια αυτοδύναμη ενότητα. Η διάταξη των κεφαλαίων έγινε κατά τέτοιον τρόπο, ώστε η παρεχόμενη γνώση και πληροφορία να βαίνει από τα απλούστερα προς τα πιο σύνθετα θέματα και από το κοντινό διάστημα προς το μακρινό Σύμπαν.

Στο τέλος κάθε ενότητας γίνεται ανακεφαλαίωση, δίνονται ερωτήσεις και ασκήσεις και προτείνονται δραστηριότητες για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης. Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν ένθετα, όπου αναπτύσσονται ειδικά θέματα που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση ορισμένων αστρονομικών φαινομένων, εξηγούν τη λειτουργία αστρονομικών οργάνων ή παρέχουν πρόσθετες γνώσεις και πληροφορίες. Η μελέτη τους είναι υποβοηθητική και όχι προαπαιτούμενη για την επίτευξη των διδακτικών στόχων του βιβλίου. Οι εικόνες που περιλαμβάνονται είναι άρρηκτα συνυφασμένες με το περιεχόμενο της αντίστοιχης παραγράφου και βασικός συντελεστής αποσαφήνισης πολλών σημείων του κειμένου. Γι’ αυτό προτείνεται η συστηματική τους παρατήρηση και η προσεκτική ανάγνωση του σχετικού υπότιτλου που επισυνάπτεται σ’ αυτές.

Avatar of kelly

by kelly

Σοφοκλέους Τραγωδίαι: «Αντιγόνη» και «Φιλοκτήτης» (Β Γενικού Λυκείου – Γενικής Παιδείας)

May 3, 2012 in Classes, High School, High School 2nd Grade by kelly

Το διδακτικό εγχειρίδιο Σοφοκλέους τραγωδίαι περιέχει τις τραγωδίες Αντιγόνη και Φιλοκτήτης. Περιλαμβάνει μια εκτενή εισαγωγή για το δράμα, την τραγωδία, τους δραματικούς αγώνες, το αρχαίο θέατρο, τους συντελεστές της παράστασης, τους προδρόμους των μεγάλων τραγικών και τους μεγάλους τραγικούς. Σε κάθε τραγωδία παρατίθενται τα διαλογικά μέρη από το πρωτότυπο, ενώ τα λυρικά κομμάτια είναι μεταφρασμένα. Για κάθε τραγωδία στο α΄ μέρος του εγχειριδίου παρέχεται το αρχαίο κείμενο και τα γλωσσικά σχόλια, ενώ στο β΄ μέρος συγκεντρώνονται τα ερμηνευτικά σχόλια και οι ασκήσεις. Στο τέλος του εγχειριδίου υπάρχει επίμετρο και λεξικό βασικών θεατρικών όρων.

Avatar of kelly

by kelly

Πολιτική και Δίκαιο (Β Γενικού Λυκείου – Γενικής Παιδείας)

May 3, 2012 in Classes, High School, High School 2nd Grade by kelly

Σκοπός του μαθήμ­ατος είναι να αποκτήσει ο μαθητής πολιτική παιδεία. Ειδικότερα, να κατανοήσει την οργάνωση και τη λειτουργία της πολιτείας και να αναπτύξει πολιτική συνείδηση και κριτική σκέψη, ώστε να συμμετέχει ενεργά στο κοινωνικό και πολιτικό “γίγνεσθαι” ως ελεύθερος και υπεύθυνος πολίτης. Πολιτική είναι η συντονισμένη δράση ατόμων ή κοινωνικών ομάδων με σκοπό να πετύχουν στόχους που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Με την πολιτική οι άνθρωποι οργανώνουν την κοινωνική τους συμβίωση. Το Δίκαιο είναι ένα σύστημα (οργανωμένο σύνολο) κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο δεσμευτικό την κοινωνική συμπεριφορά. Εξασφαλίζει αρμονία και ευημερία στην κοινωνική συμβίωση. Βασική αρχή της δημοκρατίας είναι η ισότητα. Καθένας είναι ελεύθερος. Πολίτευμα είναι ο τρόπος, με τον οποίο οργανώνεται και ασκείται η πολιτική εξουσία. Η ελευθερία και η ισότητα είναι τα συστατικά στοιχεία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ελευθερία σημαίνει να μην υπόκειται κάποιος στη βούληση ενός άλλου. Ειδικότερα, στη σύγχρονη δημοκρατία, ελευθερία σημαίνει δυνατότητα ανεμπόδιστης από κάθε εξωτερικό εξαναγκασμό ανάπτυξης της προσωπικότητάς μας. Η εξουσία είναι συνυφασμένη με τις ανθρώπινες σχέσεις. Ανάμεσα σε αυτόν που ασκεί την εξουσία και σε αυτόν που επηρεάζεται από την άσκησή της υπάρχει σχέση ανισότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) είναι μια «πολιτεία πολιτειών», μια «συμπολιτεία», που αποσκοπεί στην εμπέδωση της ειρήνης και της ευημερίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Avatar of kelly

by kelly

Μαθηματικά (Β Γενικού Λυκείου – Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

May 3, 2012 in Classes, High School, High School 2nd Grade by kelly

Το βιβλίο αποτελείται­ από πέντε κεφάλαια.

 • Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στο Διανυσματικό Λογισμό και στην Αναλυτική Γεωμετρία. Τα διανύσματα έχουν ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για τα Μαθηματικά αλλά και για πολλές άλλες επιστήμες, αφού προσφέρουν τη δυνατότητα μαθηματικοποίησης μεγεθών, τα οποία δεν ορίζονται μόνο με την αριθμητική τιμή τους. Εξάλλου, η αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία ενός σημείου του επιπέδου με ένα διατεταγμένο ζεύγος πραγματικών αριθμών οδηγεί στην “αλγεβροποίηση” της Γεωμετρίας, δηλαδή στη μελέτη των γεωμετρικών σχημάτων με αλγεβρικές μεθόδους.
 • Στο δεύτερο κεφάλαιο, αφού δοθεί ο ορισμός της εξίσωσης μιας γραμμής, μελετώνται οι ιδιότητες της ευθείας.
 • Στο τρίτο κεφάλαιο συνεχίζεται η ύλη της Αναλυτικής Γεωμετρίας με τη σπουδή των κωνικών τομών, οι οποίες για πρώτη φορά μελετήθηκαν από τους Αρχαίους Έλληνες. Σήμερα το ενδιαφέρον για τις κωνικές τομές είναι αυξημένο εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των θεωρητικών και πρακτικών εφαρμογών τους.
 • Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί μία εισαγωγή στη Θεωρία Αριθμών, στην ανάπτυξη της οποίας μεγάλη είναι η συμβολή των Αρχαίων Ελλήνων. Κύριος στόχος της διδασκαλίας της ενότητας αυτής είναι η άσκηση των μαθητών στην αποδεικτική διαδικασία.
 • Στο πέμπτο, τέλος, κεφάλαιο εισάγεται ο λογισμός με μιγαδικούς αριθμούς, οι οποίοι αποτελούν τη βάση για τη Μαθηματική Ανάλυση και συγχρόνως έχουν πολλές πρακτικές εφαρμογές στις άλλες επιστήμες.
Avatar of kelly

by kelly

Κοινωνική και Πολιτκή Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα (Β Γενικού Λυκείου – Επιλογής)

May 3, 2012 in Classes, High School, High School 2nd Grade by kelly

Το βιβλίο αυτό έχ­ει την εξής δομή:
1. Στο πρώτο­ κεφά­λ­αι­­ο με τίτλο Η κοινωνική οργάνω­ση στην αρχαία Ελλάδαπαρουσιάζονται:

α. η εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας από την ομηρική εποχή ως τα ελληνιστικά χρόνια ως εξής:

 • ­η πορεία της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας (περιληπτική παρουσίαση).
 • από την κρητομυκηναϊκή κοινωνία στην κοινωνία της πόλης-κράτους.­
 • η κοινωνία της πόλης-κράτους στην αρχαϊκή και κλασική εποχή.
 • η κοινωνία κατά την κλασική εποχή.
 • η κοινωνία στην ελληνιστική εποχή.

β. η μορφή και οι λειτουργίες ορισμένων σημαντικών για την αρχαία Ελλάδα κοινωνικών θεσμών (οικογένεια, εκπαίδευση, στρατός, θρησκεία και λατρεία).

γ. ορισμένες όψεις της καθημερινής ζωής των αρχαίων Ελλήνων (εργασία και επαγγέλματα, ψυχαγωγία, μόδα).

2. Στο δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο Η πολιτική οργάνωση στην αρχαία Ελλάδα παρουσιάζεται η εξέλιξη των πολιτικών συστημάτων από την ομηρική εποχή ως τα ελληνιστικά χρόνια ως εξής:

 • η πορεία προς την πόλη-κράτος.
 • η πόλη-κράτος (αριστοκρατική και δημοκρατική).
 • άλλοι τύποι πολιτικής οργάνωσης (μοναρχίες, κοινά-συμπολιτείες).