Μαθηματικά

April 3, 2012 σε Δ' Δημοτικού, Δημοτικό, Τάξεις από kelly

Τα περιεχόμενα του βιβλίου ανά περίοδο είναι:

Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Α Ενότητα

 • Εμπέδωση και επέκταση των γνώσεων για τους αριθμούς μέχρι το 10.000.
 • Παρουσίαση των αριθμών μέχρι το 20.000.
 • Επανάληψη και επέκταση των γνώσεων για τα επίπεδα σχήματα
 • Εισαγωγή στη διαχείριση προβλήματος

­Β Ενότητα

 • Επανάληψη και επέκταση των γνώσεων για τις 4 πράξεις και τις ιδιότητές τους.
 • Διαχείριση και επίλυση προβλήματος.

­Γ Ενότητα

 • Εμπέδωσ­η των γνώσεων για τους δεκαδικούς αριθμούς με 2 δεκαδικά ψηφία και τα δεκαδικά κλάσματα.
 • Μετρήσεις μήκους μάζας, χρήματος.
 • Εμφάνιση του 3ου δεκαδικού ψηφίου.
 • Εμφάνιση των συμμιγών και των δεκαδικών κλασμάτων στο πλαίσιο των μετρήσεων.
 • Προβληματικές καταστάσεις με δεκαδικούς αριθμούς με 2 δεκαδικά ψηφία.

Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Α Ενότητα

 • Επισημοποίηση, σταθεροποίηση και επέκταση των γνώσεων για τους δεκαδικούς με 3 δεκαδικά ψηφία, τα δεκαδικά κλάσματα και τους συμμιγείς αριθμούς.
 • Παρόμοια και για τις μονάδες μέτρησης μήκους και βάρους.
 • Προβληματικές καταστάσεις με δεκαδικούς και συμμιγείς.

Β Ενότητα

 • Εμπέδωση και επέκταση των γνώσεων για συνήθη επίπεδα σχήματα.
 • Η έννοια και η μέτρηση της επιφάνειας.
 • Η έννοια της συμμετρίας.

Γ Ενότητα

 • Παρουσίαση και διαχείριση των αριθμών ως το 200.000.
 • Επέκταση των γνώσεων για τις 4 πράξεις σε μεγαλύτερους αριθμούς.
 • Διαχείριση και επίλυση προβλήματος.

 

Γ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Α Ενότητα

 • Εισαγωγή των αλγορίθμων του πολλαπλασιασμού με τριψήφιο
  πολλαπλασιαστή και της διαίρεσης με διψήφιο διαιρέτη.
 • Διαχείριση και επίλυση προβλημάτων.
 • Η μέθοδοςτης αναγωγής στη μονάδα.

Β Ενότητα

 • Παρουσίαση και διαχείριση των αριθμών ως το 1.000.000.
 • Διαχείριση και επίλυση προβλήματος.
 • Μέτρηση χρόνου.
 • Εμπέδωση και επέκταση της έννοιας του μοτίβου. Εισαγωγή στην έννοια του αναδρομικού μοτίβου.

Γ Εν­ότητα

 • ­Εμπέδωση και επέκταση των γνώσεων για τα στερεά σώματα.
 • Εισαγωγ­ή στην έννοια και τη μέτρηση της χωρητικότητας.
 • Επισημοποίηση και εφαρμογή των γνώσεων για τη Στατιστική.