Θρησκευτικά

April 3, 2012 σε Δημοτικό, Ε' Δημοτικού, Τάξεις από kelly

Oι αγώνες, προϋποθέτουν την τήρηση κανόνων. Η προτροπή «Αγαπάτε αλλήλους» αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιτυχία του προσωπικού μας αγώνα και μαζί με την ελπίδα μας προς το Θεό, το θάρρος, την αισιοδοξία, την επιμονή και την υπομονή μας βοηθούν να  αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της ζωής.

Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος αποτελεί ενίσχυση  στον προσωπικό αγώνα μας. Ο Πρωτομάρτυρας Στέφανος το μαρτύριο των Αγίων Σαράντα Μαρτύρων, η ζωή και ο αγώνας της Αγίας Αικατερίνης,  νεαροί μάρτυρες της πίστης στο Χριστό αποτελούν έμπευση όλων των χριστιανών.

Παρουσιάζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της μετάνοιας κάθε ανθρώπου, καθώς επίσης  η ελεημοσύνη και η χωρίς όρους διακονία του πάσχοντα συνανθρώπου μας.

Ο ναός είναι ο καθεαυτού χώρος της χριστιανικής λατρείας. Περιγράφονται η θρησκευτική, πολιτισμική, αρχιτεκτονική, ιστορική και καλλιτεχνική αξία του ναού της Αγίας Σοφίας. Ακολουθεί γνωριμία με την βυζαντινή τέχνη, εικονογραφία, τα ψηφιδωτά, τα ιερά σκεύη και τα μικροτεχνήματα και τέλος με την υμνολογία (Ρωμανός, Κασσιανή).

Ποια η στάση του χριστιανού απέναντι στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, στον αγώνα για δικαιοσύνη, καταπολέμηση της πείνας. Ο Χριστός αποτελεί πάντα το τέλειο πρότυπο της ειρήνης. Γνωριμία με τον Άγιο Δημήτριο και τον Μ. Βασίλειος Η Μεγάλη Σαρακοστή αποτελεί την προετοιμασία για το Πάσχα. Γνωριμία με τον Απόστολο Πέτρο.