Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

April 3, 2012 σε Δημοτικό, Ε' Δημοτικού, Τάξεις από kelly

Το βιβλίο Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Ε Δημοτικού) είναι δομημένο με τέτοιον τρόπο, ώστε ο κύριος στόχος του μαθήματος, που είναι η κοινωνική και πολιτική διαπαιδαγώγηση του Έλληνα πολίτη, να προσεγγιστεί σε ένα μαθησιακό πλαίσιο που ευνοεί τη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξη του μαθητή.

Περιέχει συνολικά 21 κεφάλαια, μαζί με αυτά της αξιολόγησης – ανακεφαλαίωσης («Τι έμαθα ως τώρα» και «Εν συντομία») της κάθε ενότητας Τα κεφάλαια αυτά κατανέμονται σε 4 μεγάλες ενότητες και για τη διδασκαλία τους απαιτούνται συνολικά 28 διδακτικές ώρες Οι ενότητες είναι:

  • Α Είμαστε όλοι πολίτες,
  • Β Έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις,
  • Γ Ζούμε στη δημοκρατία,
  • Δ Συμμετέχουμε στη λήψη αποφάσεων.

Βασικοί ήρωες που καθοδηγούν τους μαθητές είναι η Δανάη και ο Αλέξανδρος, μαθητές της Ε΄ τάξης Ένα ιδιαίτερο στοιχείο που χρησιμοποιείται είναι η πρόσκληση επισκεπτών στην τάξη Οι  επισκέπτες είναι πρόσωπα που σχετίζονται με το θέμα και βοηθούν τους μαθητές στην επεξεργασία και κατανόηση πτυχών του μαθήματος Αν υπάρχει η δυνατότητα, θα μπορούσε ο δάσκαλος να καλέσει φυσικά πρόσωπα στη θέση των «εικονικών» επισκεπτών (για παράδειγμα κάποιο δικηγόρο ή τον Συνήγορο του Παιδιού…) και έτσι να επιτευχθεί καλύτερα η βιωματική διάδραση μεταξύ επισκεπτών και μαθητών.