Αισθητική Αγωγή – Εικαστικά

April 3, 2012 σε Α' Γυμνασίου, Γυμνάσιο, Τάξεις από kelly

Το μάθημα των Εικαστικών της Α’ τάξης του Γυμνασίου, αποτελείται από 11 θεματικές ενότητες. Κάθε μία από τις έντεκα θεματικές ενότητες του βιβλίου του μαθητή, περιέχει τους παρακάτω γνωστικούς άξονες:

  • Εξοικείωση με απλά μέσα και υλικά
  • Μορφικά στοιχεία
  • Θέμα-Περιεχόμενο-Νόημα
  • Μορφές Εικαστικών Τεχνών
  • Ιστορία της τέχνης – Καλλιτέχνες
  • Αισθητική-Κριτική-Ανάλυση έργου

Η πρώτη ενότητα επικεντρώνεται στην εξοικείωση με τα υλικά, την σχετικότητα της αντίληψης του “ωραίου” και την έννοια της αφαίρεσης. Η 7η ενότητα με αφορμή το υλικό του πηλού αναφέρεται στην Κεραμική και τη Γλυπτική (1ος άξονας).

Στα βασικά μορφικά στοιχεία αφιερώνεται η δεύτερη και η τρίτη ενότητα που αντιστοιχούν στο χρώμα και στη σύνθεση. Οι ενότητες αυτές ξεκινούν πάντα από τη βιωματική μας εμπειρία, τεκμηριώνοντας τη γνώση με στοιχεία Ιστορίας της Τέχνης και ανάλυση έργων, με επίκεντρο το αντικείμενο διδασκαλίας (2ος άξονας). Οι έννοιες των μορφικών στοιχείων αναλύονται σε όλες τις ενότητες με διαφορετική κάθε φορά οπτική. Επιλέξαμε να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με την κατάκτηση των πλαστικών μέσων μέσ’ από τη δημιουργικότητα, σύμφωνα με την άποψη του Πάουλ Κλεέ.

Η θεματολογία που προτείνεται σε όλες τις ενότητες, σχετίζεται άλλοτε με τη χρήση των πλαστικών μέσων, άλλοτε με τις μορφές Εικαστικών Τεχνών, ενώ άλλοτε γίνεται αντικείμενο συγκριτικής ιστορίας της τέχνης ή θέμα αισθητικής ανάλυσης και κριτικής. Η ένατη ενότητα αναφέρεται στην εικαστική δημιουργία, με αφετηρία ένα θέμα (3ος άξονας).

Οι ενότητες πέμπτη, έκτη και όγδοη που είναι αφιερωμένες στη Ζωγραφική, το Κινούμενο Σχέδιο και τη Χαρακτική, επικεντρώνονται στις πλαστικές αξίες και τις τεχνικές αυτών των μορφών τέχνης, καθώς και στην αισθητική και στον κοινωνικό και τον ιστορικό ρόλο των μορφών αυτών (4ος άξονας).

Η δέκατη ενότητα επιχειρεί την προσέγγιση στο κορυφαίο εικαστικό δημιούργημα του ελληνικού κλασσικού πολιτισμού, τον Παρθενώνα, μέσα από την Ιστορία της Τέχνης (5ος άξονας).

Στην ενδέκατη ενότητα, συνοψίζοντας όλες τις αισθητικές αξίες που διδάχθηκαν, μας εισάγει στην αισθητική ανάλυση και την κριτική του έργου τέχνης. Στο σχολιασμό των εικόνων χρησιμοποιείται η εικαστική ορολογία, ώστε σταδιακά να εξοικειώνονται οι μαθητές στη χρήση της.