Θρησκευτικά

April 3, 2012 σε Α' Γυμνασίου, Γυμνάσιο, Τάξεις από kelly

H Αγία Γραφή αποτελεί προσφορά στον παγκόσμιο πολιτισμό και στην Χριστιανική Εκκλησία. Γνωριμία με τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, τη γλώσσα, τις περιοχές και τους πολιτισμούς της εποχής της.

Εξιστόριση της εποχής των Πατριαρχών. Ο Θεός και ο Αβραάμ συνάπτουν Διαθήκη. Η σχέση Θεού-Αβραάμ είναι βαθιά προσωπική νοηματοδοτόντας την πίστη σε εμπιστοσύνη. Η Διαθήκη συνεχίζεται και στους άλλους Πατριάρχες, Ισαάκ και Ιακώβ. Γνωριμία με τη ζωή του Ιωσήφ και ο ρόλος του Θεού σε αυτήν.

Παρουσίαση της ζωής των Ισραηλιτών στην Αίγυπτο. Ο Μωυσής τους οδηγεί στην Έξοδο από την Αίγυπτο. Εξιστόριση της διάβασης της Ερυθράς Θαλασσας, της παράδοσης των Δέκα εντολών στο Σινά και των θαυματουργικών επεμβάσεων του Θεού στην έρημο. Ακολουθεί η είσοδος στη γη της επαγγελίας, όπου η υπόσχεση του Θεού εκπληρώνεται. Παρουσίαση της ιστορίας του Ιησού του Ναυή.

Απαιτήθηκαν αγώνες για την εγκατάσταση στη γη της επαγγελίας. Ποιός ο ρόλος των Κριτών; Παρουσίαση του Γεδεών και του Σαμουήλ του τελευταίου Κριτής. Η ζωη καθορίζεται με βάση το Νόμο του Μωυση. Σαούλ ο πρώτος βασιλιάς. Γνωριμία με τον Δαβίδ. Η Ιερουσαλήμ γίνεται η πρωτεύουσα του ενωμένου κράτους. Ποιά η θέση των ψαλμών στη χριστιανική λατρεία; Γνωριμία με τον Σολομώντα, τη ζωή και το έργο του. Η σημασία του Ναού για τη ζωή των Ισραηλιτών.

Ακολουθεί η εποχή της κρίσης στις σχέσεις των ανθρώπων με το Θεό και μεταξύ τους. Οι Προφήτες, τo στόμα του Θεου. Γνωριμία με τους Ηλία, Ωσηέ, Μιχαία, Ησαΐα. Η Βαβυλώνια Αιχμαλωσία, ο λαός στην εξορία.

Εξιστόριση των γεγονότων της επιστροφής από την αιχμαλωσία. Η τελική σύνθεση της Παλαιάς Διαθήκης και η θέση του Νόμου. Πως διαφοροποιείται η θρησκευτικότητα των Ιουδαίων. Τι ήταν οι Γραμματείς. Η Συναγωγή αποτελεί κέντρο προσευχής και μελέτης του Νόμου. Τι Διηγείται η Παλαιά Διαθήκη για τη δημιουργία του κόσμου, την δημιουργία του ανθρώπου; Γιατί ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από το Θεό. Παρουσίαση της συνάντησης Ιουδαϊσμού Ελληνισμού. Περιμένοντας το Μεσσία.