Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

April 4, 2012 σε Γ' Γυμνασίου, Γυμνάσιο, Τάξεις από kelly

Στο σχολικό εγχειρίδιο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου μελετώνται αντιπροσωπευτικά έργα με κριτήριο την ιστορική εξέλιξη της λογοτεχνίας μας από τον 9ο αιώνα μ.Χ. ώς σήμερα. Παράλληλα, εξετάζονται και έργα από την ξένη λογοτεχνία. Ειδικότερα, η παρουσίαση των κειμένων στηρίζεται στις παρακάτω περιόδους: ­

 • Δημοτικά Τραγούδια
 • Η λόγια παραγωγή (1000-1600)
  • α. Κρητική ­λογοτεχνία
  • β. Νεοελληνικός Διαφωτισμός
 • Ο 19ος αιώνας ώς το 1880
  • α. Απομνημονεύματα
  • β. Η επτανησιακή Σχολή
  • γ. Οι Φαναριώτες και η Ρομαντική Σχολή των Αθηνών
  • δ. Η νέα Αθηναϊκή Σχολή (1880-1922)
 • Η νεότερη λογοτεχνία
  • α. Η περίοδος από το 1922–1945
  • β. Πρώτη μεταπολεμική περίοδος
  • γ. Δεύτερη μεταπολεμική γενιά και γενιές του ’70 και του ’80­