Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Α Γενικού Λυκείου – Γενικής Παιδείας)

April 6, 2012 σε Α' Λυκείου, Λύκειο, Τάξεις από kelly

Στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου μελετώνται αντιπροσωπευτικά έργα με κριτήριο την ιστορική εξέλιξη της λογοτεχνίας μας από τον 9ο αιώνα μ.Χ. μέχρι τα μέσα της δεύτερης δεκαετίας του 20ού αιώνα. Παράλληλα, μελετώνται έργα ξένης λογοτεχνίας. Το βιβλίο επιχειρεί μια σκιαγράφηση της ιστορικής εξέλιξης της νεοελληνικής λογοτεχνίας εντοπίζοντας τη θεματική ανανέωση και τη βαθμιαία διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης, καθώς και τις μεταβολές στη γλώσσα, στους εκφραστικούς τρόπους και στη στιχουργική. Ειδικότερα, η παρουσίαση των κειμένων στηρίζεται στις παρακάτω γραμματολογικές περιόδους και «σχολές»:

1η περίοδος (10ος αι.-1453)
2η περίοδος (1453-1669)
3η περίοδος (1669-1830)
Επτανησιακή Σχολή
Οι Φαναριώτες και η Ρομαντική Σχολή των Αθηνών (1830-1880)
Ξένη Λογοτεχνία (παρένθετη ενότητα)
Η Νέα Αθηναϊκή Σχολή (1880-1920 Ποίηση-Δημοτικισμός)