Χημεία (A Γενικού Λυκείου – Γενικής Παιδείας)

April 6, 2012 σε Α' Λυκείου, Λύκειο, Τάξεις από kelly

Το Πρόγραμμα της Χημείας αρχίζει με ένα κεφάλαιο εισαγωγής σε βασικές έννοιες και αναπτύσσεται σε έξι ακόμα κεφάλαια με αντικείμενα: Περιοδικός Πίνακας και Δεσμοί, Χημικές Αντιδράσεις, Στοιχειομετρία, Θερμοχημεία, Γενικό μέρος Οργανικής Χημείας,Βιομόρια και άλλα μόρια.

  • Στο πρώτο κεφάλαιο αρχικά επιχειρείται η ανάδειξη της σχέσης της Χημείας με την καθημερινότητα και τη ζωή, και στη συνέχεια εισάγονται συστηματικά βασικές έννοιες όπως τα γνωρίσματα και η σύσταση της ύλης, οι καταστάσεις της ύλης και οι μεταβολές τους, η ταξινόμηση των υλικών σωμάτων και ειδικότερα τα διαλύματα.
  • Στο κεφάλαιο «Περιοδικός Πίνακας – Δεσμοί» προσεγγίζεται το άτομο και η ηλεκτρονιακή του δομή με βάση ένα απλό μοντέλο, και μέσω αυτού συζητείται ο περιοδικός πίνακας των στοιχείων. Επίσης εισάγεται η έννοια του χημικού δεσμού και των ειδών του καθώς και των παραγόντων οι οποίοι καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του στοιχείου. Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με τον αριθμό οξείδωσης, τη γραφή χημικών τύπων και την εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων.
  • Στο κεφάλαιο «Χημικές Αντιδράσεις» παρουσιάζονται ζητήματα που σχετίζονται με το συμβολισμό των χημικών αντιδράσεων με τη χρήση χημικών εξισώσεων, εξετάζονται θέματα σχετικά με την ταχύτητα και την απόδοση μιας αντίδρασης και αναφέρονται ορισμένα είδη χημικών αντιδράσεων.
  • Στη «Στοιχειομετρία», μετά από την εισαγωγή βασικών εννοιών όπως το ατομικό και το μοριακό βάρος, το molκαι ο γραμμομοριακός όγκος, γίνεται επεξεργασία βασικών στοιχειομετρικών δεδομένων με τη μελέτη της καταστατικής εξίσωσης των αερίων, της συγκέντρωσης διαλυμάτων και των ποσοτήτων των ουσιών που αντιδρούν ή παράγονται στις χημικές αντιδράσεις.
  • Το κεφάλαιο «Ενεργειακές μεταβολές και χημικές αντιδράσεις (Θερμοχημεία)» πραγματεύεται τον ενδόθερμο και εξώθερμο χαρακτήρα των αντιδράσεων, ζητήματα ενθαλπίας, καθώς και τους νόμους της θερμιδομετρίας των Hess και Lavoisier-Laplace.
  • Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εισαγωγή στην Οργανική Χημεία με τη μελέτη του άνθρακα, της ταξινόμησης των οργανικών ενώσεων και των ομόλογων σειρών, καθώς και η ονοματολογία των οργανικών ενώσεων και τα ζητήματα ισομέρειας.
  • Τέλος, στο κεφάλαιο «Βιομόρια και άλλα μόρια» προσεγγίζονται οι υδατάνθρακες, τα λίπη, τα έλαια και οι πρωτεΐνες, και δίνεται έμφαση στα σαπούνια και την απορρυπαντική δράση τους καθώς και το ρόλο των πρωτεϊνών.