Έκφραση Έκθεση (Β Γενικού Λυκείου – Γενικής Παιδείας)

April 6, 2012 σε Β' Λυκείου, Λύκειο, Τάξεις από kelly

Το βιβλίο της Έκφρασης Έκθεσης  για τη Β΄ Λυκείου χωρίζεται σε τέσσερις (4) ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν τα παρακάτω βασικά θέματα:

1η ενότητα: Η είδηση

Η πρώτη ενότητα του βιβλίου πραγματεύεται βασικές πτυχές του περιεχομένου και της οργάνωσης της είδησης. Εξετάζονται οι μορφές του σχολίου και οι σχέσεις του με το γεγονός στη διαμόρφωση της είδησης. Διερευνώνται επίσης οι τρόποι οργάνωσης και παρουσίασης μιας είδησης και η λειτουργία τους. Τα θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση αφορούν τη δημοσιογραφία και τα Μ.Μ.Ε, ενώ στην οργάνωση του λόγου εξετάζεται η ανάπτυξη κειμένου με τη χρήση παραδειγμάτων.

2η ενότητα: Βιογραφικά είδη

Ως προς τα βιογραφικά είδη, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και παραδείγματα των συγκεκριμένων κατηγοριών – βιογραφία, βιογραφικό σημείωμα, αυτοβιογραφία, απομνημονεύματα, ημερολόγιο και συστατική επιστολή –, η δομή τους και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται σε καθεμία από αυτές. Εξετάζονται θέματα για έκφραση-έκθεση σχετικά με την εργασία και την επιλογή επαγγέλματος, τα στερεότυπα και το ρατσισμό. Στην οργάνωση του λόγου εξετάζεται η ανάπτυξη κειμένου με σύγκριση και αντίθεση.

3η ενότητα: Παρουσίαση – Κριτική

Στην τρίτη ενότητα διδάσκεται το ύφος, το λεξιλόγιο και ο τρόπος παρουσίασης και κριτικής ενός βιβλίου, μιας θεατρικής παράστασης και άλλων μορφών τέχνης. Τα θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση αφορούν την κριτική ατόμου και την αυτοκριτική, ενώ στην οργάνωση του λόγου εξετάζεται ο ορισμός και η διαίρεση έννοιας.

4η ενότητα: Σημειώσεις – Περίληψη

Στην ενότητα των σημειώσεων εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο ο μαθητής πρέπει να κρατά σημειώσεις από γραπτό λόγο, κατά παράγραφο ή σε ευρύτερες νοηματικές ενότητες, και από προφορικό λόγο. Ως προς την περίληψη, και πάλι ο διαχωρισμός αφορά το γραπτό και τον προφορικό λόγο, ενώ παρουσιάζονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να παρουσιάζεται η περίληψη. Τα θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση αφορούν τη λακωνικότητα και την εξοικονόμηση χρόνου στην καθημερινή ζωή.