Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών (Α, Β, Γ Γενικού Λυκείου – Γενικής Παιδείας)

May 3, 2012 σε Α' Λυκείου, Β' Λυκείου, Γ' Λυκείου, Λύκειο, Τάξεις από Fotis Aisopos

Το μάθημα “Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών” στοχεύει στο να βοηθήσει τους­ νέο­υς και τις νέες του Λυκείου να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στην Πληροφορική και να διευκολύνει την ενεργητική στάση τους στη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων μάθησης και σκέψης. Ο υπολογιστής χρησιμοποιείται σε πολλές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Ο υπολογιστής αποτελεί το βασικό εργαλείο για την επεξεργασία και την αποθήκευση των δεδομένων. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήματος διακρίνεται σε υλικό του κεντρικού μέρους και υλικό του περιφερειακού μέρους. Το κεντρικό μέρος αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, την Κεντρική Μνήμη, τη Μονάδα Εισόδου/Εξόδου και το Δίαυλο Επικοινωνίας. Το λειτουργικό σύστημα είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα που επικοινωνεί με το χρήστη, δέχεται τα αιτήματά του και στη συνέχεια­ ελέγχει και συντονίζει το υλικό του υπολογιστή με στόχο την ικανοποίηση αυτών των αιτημάτων. Οι κύριες κατηγορίες υπολογιστών είναι οι υπερυπολογιστές, οι μεγάλοι υπολογιστές, οι μεσαίοι υπολογιστές και οι μικροϋπολογιστές. Το λογισμικό εφαρμογών περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα που μετατρέπουν τον υπολογιστή σε εξειδικευμένο εργαλείο. Σύμφωνα με τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού, ένα πρόγραμμα κατασκευάζεται από συνεργαζόμενα δομικά στοιχεία ή δομές, όπως η διαδοχή, η επιλογή και η επανάληψη. Ένα Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) είναι ένα οργανωμέ­νο σύστημα που αποτελείται από ανθρώπους, δεδομένα, διαδικασίες, υλικό και λογισμικό.